Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

zSådan registreres det

zSådan registreres det prioriterede ansigt (Valgt ansigt-hukommelse) Normalt vælger kameraet automatisk det ansigt, der skal fokuseres på i henhold til [Registrering af ansigter]-indstillingen, men du kan også vælge og registrere et ansigt, der skal prioriteres. 1Tryk på et ansigt som du ønsker at registrere som det prioriterede ansigt under Registrering af ansigter. Det valgte ansigt registreres som det prioriterede ansigt, og rammen skifter til en orangefarvet ramme . 2Hver gang du trykker på et andet ansigt, registreres ansigtet, som det prioriterede ansigt. 3For at annullere ansigtsregistrering skal du trykke på . • Hver gang du trykker på et andet ansigt, registreres ansigtet som det prioriterede ansigt. • Når du tager batteriet ud fra kameraet eller lader strømmen være slukket i nogle få dage, nulstilles ansigtsregistreringen. • Hvis Sporingsfokus er aktiveres, nulstilles indstillingerne for Ansigtsregistrering. • Når det registrerede ansigt forsvinder fra LCD-skærmen, vender kameraet tilbage til den indstilling, der er valgt med [Registrering af ansigter]. Når det registrerede ansigt vises på LCD-skærmen igen, fokuserer kameraet på det registrerede ansigt. • Det er muligvis ikke muligt at registrere det registrerede ansigt på korrekt vis afhængigt af omgivelsernes lysstyrke, motivets frisure osv. • Når Smiludløserfunktionen anvendes sammen med den registrerede Registrering af ansigter-ramme, udføres Registrering af smil kun på det registrerede ansigt. • I Nem-tilstand eller når [Selvudløser] er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer], kan det prioriterede ansigt ikke registreres. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 84 DK

Reduktion af lukkede øjne Når Valg af motiv er indstillet til (Blød hud) eller (Blødt snap), mens du optager et billede, tager kameraet automatisk to billeder efter hinanden. Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinker. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 (Opt.funkt.) t (Valg af motiv) t (Blød hud) eller (Blødt snap) 3 t (Reduktion af lukkede øjne) t ønsket tilstand Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Auto) (Fra) Når Registrering af ansigter er slået til, aktiveres Reduktion af lukkede øjne, sådan at der tages billeder, hvor motivet har åbne øjne. Anvender ikke Reduktion af lukkede øjne-funktionen. MENU/Indstillingersøgning Bemærkninger • Reduktion af lukkede øjne fungerer ikke i følgende situationer. – Når blitzen anvendes – Under serieoptagelse – Når Registrering af ansigter-funktionen ikke fungerer – Når funktionen Smiludløser er aktiveret • Sommetider fungerer Reduktion af lukkede øjne-funktionen ikke afhængigt af situationen. • Når funktionen Reduktion af lukkede øjne er indstillet til [Auto], men der kun er optaget billeder, hvor motivets øjne er lukkede, vises meddelelsen "Lukket øje registreret" på LCD-skærmen. Optag om nødvendigt igen. Indeks 85 DK