Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Skærmindstil.

Skærmindstil. Indstiller om betjeningsknapperne skal vises på LCD-skærmen i optagetilstand. 1 Tryk objektivdækslet nedad for at skifte til optagetilstand. 2 t (Skærmindstil.) t ønsket tilstand (Til) Viser betjeningsknapperne. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning (Fra) Viser ikke betjeningsknapperne. MENU/Indstillingersøgning zSådan får du vist betjeningsknapperne, når [Skærmindstil.] er indstillet til [Fra] Tryk på venstre side af LCD-skærmen og træk mod højre for at få vist betjeningsknapperne. Indeks 86 DK

Nem-tilstand Når du kigger på stillbilleder i Nem-tilstand, forstørres teksten på afspilningsskærmbilledet, indikatorerne bliver nemmere at se, og der er færre funktioner, som kan anvendes. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Nem-tilstand) t [OK] Bemærkninger • Batteriopladningen opbruges hurtigere, fordi lysstyrken på skærmen automatisk forøges. • Optagetilstanden skifter også til [Nem-tilstand]. zTilgængelige funktioner i Nem-tilstanden (Visning) (Slet) : Sletter det viste billede. (Zoom) : Forstørrer det viste billede. • Træk opad, nedad, til højre eller venstre, eller tryk på / / / for at ændre zoompositionen. Tryk på / for at ændre zoomforstørrelsen. : Tryk på [Slet enkelt billede] for at slette det viste billede. Tryk på [Slet alle billeder] for at slette alle billeder i det datoområde eller den mappe. Tryk på [Afslutter Nem-tilstand] for at afslutte Nemtilstand. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks • Når der er indsat et hukommelseskort i kameraet, er [Visningstilstand] indstillet til [Datovisning]. 87 DK