Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Kalender Denne funktion

Kalender Denne funktion vælger den dato, der skal afspilles på kalenderen, når du anvender Datovisning. Trin 2 er ikke nødvendigt, når [Datovisning] allerede er indstillet. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Visningstilstand) t (Datovisning) 3 Tryk på (Kalender). Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . 4 Vælg den måned du ønsker at vise med / , og tryk derefter på den ønskede dato. Træk miniaturerne af billederne på den valgte dato op eller ned for at skifte siden. Tryk på et billede for at vende tilbage til enkeltbilledskærmen for det billede. Bemærk • Dette punkt vises ikke, når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på. Billeder fra den valgte dato zSådan vises kalenderen via træk i LCD-skærmen Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Under afspilning af billeder i tilstanden Datovisning kan du også få vist kalenderen ved at trykke på den øverste del af LCD-skærmen og trække nedad. 88 DK

Billedindeks Viser flere billeder på samme tid. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på (Billedindeks). Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . 3 Tryk på skærmen og træk opad eller nedad for at skifte siden. Tryk på et billede på indeksskærmen for at vende tilbage til enkeltbilledskærmen for det billede. zSådan ændres antallet af billeder i indeks I enkeltbilledtilstanden kan du ændre antallet af miniaturebilleder ved at trykke på [Antal billeder i indeks] t [12-bill] eller [28-bill]. t Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks 89 DK