Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Diasshow Billederne

Diasshow Billederne vises automatisk i rækkefølge. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 Tryk på (Diasshow) t ønsket tilstand. Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . (Kontinuerlig afspil.) (Diasshow med musik) Bemærk • [Diasshow] er ikke til rådighed, når [Visningstilstand] er indstillet til [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning]. Kontinuerlig afspil. Afspiller alle billederne i rækkefølge fra det viste billede til det allersidste billede. Afspiller stillbilleder i rækkefølge sammen med effekter og musik. 1 Vælg et billede for at starte afspilning. 2 Tryk på (Diasshow) t [Kontinuerlig afspil.]. 3 Tryk på LCD-skærmen, og tryk derefter på [Afslutter kontinuerlig afspil.] for at afslutte kontinuerlig afspilning. • Tryk på eller på LCD-skærmen for at justere lydstyrken på film. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærk • Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises der kun hovedbilledet. zVisning af panoramabilleder under kontinuerlig afspilning Hele panoramabilledet vises i 3 sekunder. Du kan rulle gennem et panoramabillede ved at trykke på . 90 DK

Diasshow med musik 1 Tryk på (Diasshow) t [Diasshow med musik]. 2 Tryk på den ønskede tilstand t [Start]. 3 For at afslutte diasshowet skal du trykke på skærmen og derefter vælge [Afslut diasshow]. Bemærk • [Diasshow med musik] er ikke til rådighed for følgende billeder eller i følgende situationer: – Panoramabilleder – 3D-billeder optaget i [Standard] eller [Bred] Billede Vælger den gruppe billeder, der skal vises. Denne indstilling er fastsat til [Mappe], når den interne hukommelse anvendes til at optage billeder på. Alle Afspiller et diasshow med alle billederne i rækkefølge. Denne dato Afspiller et diasshow med de billeder, der findes indenfor det valgte datoområde, når visningstilstanden er (Datovisning). Mappe Afspiller et diasshow med de billeder, der findes i den aktuelt valgte mappe i Mappevisning. Effekter Vælger afspilningshastigheden og stemningen for diasshows. Hvis afspilningstiden for en film er lang, udtages og vises der et billede fra den. Enkel Et enkelt diasshow der skifter billeder ved et forudbestemt interval. Afspilningsintervallet kan justeres i [Interval], og du kan virkelig nyde dine billeder. Nostalgisk Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en filmscene. Stilfuld Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo. Aktiv Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærk • Når [Vis serieoptagelsesgruppe] er indstillet til [Vis kun hovedbillede], vises serieoptagelsesbillederne som følger. – Når [Effekter] er indstillet til [Enkel], vises der kun hovedbilledet. – Når [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er to eller færre serieoptagelsesbilleder, vises der kun hovedbilledet. – Når [Effekter] er indstillet til andet end [Enkel], og der er tre eller flere serieoptagelsesbilleder, vises der tre billeder, heriblandt hovedbilledet. Fortsættes r 91 DK