Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Musik Angiver den musik

Musik Angiver den musik der afspilles under diasshows. Du kan vælge mere end et spor til baggrundsmusik. Tryk på for at lytte til hver BGM. Tryk på eller for at justere BGMlydstyrken. Music1 Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow. Music2 Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow. Music3 Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow. Music4 Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow. Afbryd lyd Bruger ikke BGM. Bemærk • Filmene afspilles uden deres lyd. Interval Indstiller intervallet for skærmskift. Indstillingen er fastsat til [Auto], når [Enkel] ikke er valgt som [Effekter]. 1 sek Indstiller billedvisningsintervallet for et [Enkel]-diasshow. 3 sek 5 sek 10 sek Auto Intervallet er indstillet til at passe til det valgte [Effekter]- menupunkt. Bemærk • Intervalindstillingen er ugyldig for filmafspilning. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Gentag Slår gentagelse af diasshow til eller fra. Til Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke. Fra Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet. zValg af baggrundsmusik Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD’er eller MP3-filer til kameraet og afspille den under et diasshow. For at kunne overføre musik skal du installere "Music Transfer"- softwaren (medfølger) på din computer. Se side 153 og 154 for yderligere oplysninger. • Du kan gemme op til fire stykker musik på kameraet. (De 4 forudindstillede stykker musik (Music1 – Music4) kan udskiftes med dem, du har overført.) • Den maksimale længde af hver musikfil til musikafspilning på kameraet er cirka 5 minutter. • Hvis du ikke kan afspille en musikfil pga. beskadigelse eller andre fejl ved filen, skal du udføre [Format musik] (side 132) og overføre musikken igen. 92 DK

Slet Giver dig mulighed for at slette udvalgte billeder. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 (Slet) t ønsket tilstand (Alle undtagen dette billede) (Alle billed. i denne seriegr.) (Dette bil.) (Flere billeder) (Alle billeder fra denne dato) (Alle i denne mappe) (Alle AVCHD-filer) Sletter alle andre billeder i en serieoptagelsesgruppe end det billede, som er valgt i tilstanden Vis serieoptagelsesgruppe. Efter trin 2 skal du trykke på [OK]. Sletter alle billeder i den valgte serieoptagelsesgruppe på én gang. Efter trin 2 skal du trykke på [OK]. Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Giver dig mulighed for at vælge og slette flere billeder. Gør som følger efter trin 2. 1Tryk på det billede du vil slette. Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal slettes. Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne -mærket. 2Tryk på [OK] t [OK]. Sletter alle billeder i det valgte datoområde eller den valgte mappe, eller alle AVCHD-film på én gang. Efter trin 2 skal du trykke på [OK]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærk • Når der gemmes billeder på den interne hukommelse, indstilles visningstilstanden til Mappevisning og stillbilleder og film vises i den samme mappe. I Nem-tilstand Slet enkelt billede Slet alle billeder Sletter det viste billede. Sletter alle billeder i det datoområde eller den mappe. Fortsættes r 93 DK