Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

MENU/Indstillingersøgning zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand, når du vælger billeder Når du vælger (Flere billeder), kan du skifte mellem enkeltbilledskærmen og indeksskærmen vha. tryk på / . Tryk på på indeksskærmen for at vende tilbage til enkeltbilledskærmen, og tryk på på enkeltbilledskærmen for at vende tilbage til indeksskærmen. • Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstandene i [Beskyt], [Send via TransferJet] eller [DPOF]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 94 DK

Send via TransferJet TransferJet er en trådløs overførselsteknologi til kort afstand, der muliggør overførsel af data ved at placere to produkter, du ønsker at oprette kommunikation i mellem, tæt op ad hinanden. Du kan se om dit kamera er udstyret med TransferJet-funktionen ved at kigge efter (TransferJet)-mærkatet i bunden af kameraet. Ved brug af en Memory Stick med TransferJet (sælges separat) er det muligt at overføre billeder mellem TransferJet-kompatible enheder. Se den betjeningsvejledning der fulgte med Memory Stick’en med TransferJet angående yderligere oplysninger om TransferJet. 1 Indsæt en Memory Stick med TransferJet i kameraet og tryk på (Afspil)-knappen. 2 (Send via TransferJet) t ønsket tilstand Når knapperne ikke vises i venstre side af LCD-skærmen, skal du trykke på . 3 Overfør billeder ved at rette (TransferJet)-mærkerne på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden. Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse. (Dette bil.) (Flere billeder) Sender det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Du kan vælge og sende flere billeder. Udfør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede der skal sendes, og tryk derefter på det. Gentag trinene ovenfor indtil der ikke er flere billeder, der skal sendes. Tryk på et billede med et -mærke igen for at fjerne -mærket. 2Tryk på [OK] t [OK]. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Bemærkninger • Der kan kun overføres stillbilleder. • Der kan overføres op til 10 billeder ad gangen. Men for 3D-billeder overføres både MPO-filen og JPEGfilen. Afhængigt af den modtagende enhed modtages der op til 20 billeder. • Indstil først [TransferJet] til [Til] ved at vælge t (Indstillinger) t (Primære indstill.) (side 134). • Om bord på fly indstilles [TransferJet] til [Fra] ved at vælge t (Indstillinger) t (Primære indstill.) (side 134). Endvidere skal bestemmelserne for det sted, hvor kameraet bruges, altid overholdes. • Forbindelsen lukkes, hvis der ikke kan overføres inden for ca. 30 sekunder. Sker dette, skal du vælge [Ja] og igen rette de to (TransferJet)-mærker på kameraet og den anden enhed ind mod hinanden. • Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet sælges ikke i visse lande og regioner pga. lokale love og bestemmelser. • Indstil [TransferJet]-funktionen til [Fra] i andre lande og regioner end der hvor du købte kameraet. Afhængigt af landet eller regionen kan du overtræde lokale restriktioner på overførsel af elektromagnetiske bølger, hvis du anvender TransferJet. 95 DK