Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Danese

Modtagelse af billeder

Modtagelse af billeder vha. TransferJet 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at tænde kameraet. 2 Ret (TransferJet)-mærkerne på kameraet og sendeenheden tæt ind mod hinanden for at modtage billeder. Der afgives en bekræftelseslyd, når der oprettet forbindelse. Bemærkninger • Det er kun billeder, som kan afspilles på kameraet, der kan sendes eller modtages. • Dette kamera kan kun modtage JPEG- og MPO-filer. • Hvis der opstår en fejl i billeddatabasefilen under lagring, vises der et Gendan billeddatabaseskærmbillede. • Afspil billeder der ikke kan registreres i billeddatabasefilen med [Mappevisning (stillbilleder)]. zTips til vellykket sending og modtagelse af data Ret (TransferJet)-mærket på kameraet og den anden enhed tæt ind mod hinanden. • Overførselshastigheden og rækkevidden afhænger af den vinkel, som (TransferJet)-mærkerne er rettet ind efter. • Det er muligvis nødvendigt at ændre positionen/vinklen på kameraet, indtil kommunikationen kan opnås. • Sending og modtagelse af data forløber nemmere, hvis (TransferJet)- mærkerne er rettet sådan ind, at begge kameraer er placeret parallelt i forhold til hinanden som vist på figuren. zBrug af separat solgte TransferJet-kompatible enheder Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Brug af separat solgte TransferJet-kompatible enheder giver dig mulighed for at overføre billeder til en pc og kan gøre det mere fornøjeligt at overføre data. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med den TransferJetkompatible enhed. • Bemærk følgende punkter, når du bruger TransferJet-kompatible enheder. – Inden brug skal kameraet indstilles til afspilningstilstand. – Hvis der ikke vises noget billede, skal du vælge t (Indstillinger) t (Primære indstill.) og derefter indstille [LUN-indstillinger] til [Enkelt]. – Mens der er oprettet forbindelse, kan der ikke skrives eller slettes data fra kameraet. – Afbryd ikke forbindelsen under import af billeder til "PMB". 96 DK

Male Maler eller tilføjer stempler til et stillbillede og gemmer det som en ny fil. Det oprindelige billede bevares. 1 Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand. 2 t (Male) Når du anvender den interne hukommelse, skal du trykke på (Male) i venstre side af LCD-skærmen. 3 Tegn på billedet med malepennen (medfølger). 4 Tryk på / -knappen t vælg det gemte billedformat. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning MENU/Indstillingersøgning Indeks Knap Handling 1 / Gem Gemmer billedet i VGA- eller 5M-format i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort. 2 Skrivepen Mal tegn eller grafik. 3 Viskelæder Udfør rettelser. 4 Stempel Sæt et stempel på billedet. 5 / Tykkelse/Stempler Vælg tykkelsen på skrivepennen eller viskelæderet, eller stemplet. 6 Farve Vælg farven. 7 Afslut Afslut maletilstanden. 8 Ramme Tilføj en ramme. Vælg den ønskede ramme med / . 9 Fortryd Omgør den sidste handling. 0 Slet alt Slet al maling. Fortsættes r 97 DK