Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

TransferJet TransferJet

TransferJet TransferJet iletişim ayarlarını seçebilirsiniz. TransferJet birbiriyle iletişim kurmasını istediğiniz iki ürünü yakın biçimde hizalayarak veri aktarılmasına olanak sağlayan bir yakın plan, kablosuz transfer teknolojisidir. Fotoğraf makinenizde TransferJet işlevi olup olmadığını anlamak için, makinenin alt kısmında (TransferJet) işareti bulunup bulunmadığına bakın. TransferJet özellikli bir Memory Stick (ayrı olarak satılır) kullanmak TransferJet uyumlu aygıtlar arasında görüntü aktarımına olanak sağlar. TransferJet konusunda daha fazla bilgi için, TransferJet özellikli Memory Stick ile birlikte verilen Kullanma Kılavuzuna bakın. 1 t (Ayarlar) t (Ana Ayarlar) t [TransferJet] t istenilen mod İçindekiler İşlem Araması Açık Kapalı TransferJet kullanarak iletişim kurar. TransferJet kullanarak iletişim kurmaz. MENU/Ayar Arama Notlar • [TransferJet] Kolay Çekim modunda daima [Kapalı] seçeneğine ayarlanır. • Uçağa bindiğiniz zaman, [TransferJet] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. Ayrıca, fotoğraf makinesinin kullanıldığı yer için geçerli tüm kurallara kesinlikle uyun. • 30 saniye içinde aktarım yapılamazsa bağlantı kesilir. Bu olursa, [Evet] seçeneğine dokunun ve fotoğraf makinesi ile bir başka aygıt üstündeki iki (TransferJet) işaretini yeniden hizalayın. • TransferJet özellikli Memory Stick ve TransferJet işlevli fotoğraf makinesi modelleri yerel yasalar ve yönetmelikler nedeniyle bazı ülkelerde ve bölgelerde satılmamaktadır. • Fotoğraf makinenizi satın aldığınızın dışındaki ülkeler ve bölgelerde [TransferJet] işlevini [Kapalı] olarak ayarlayın. Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, TransferJet işlevini kullanmanız halinde, elektromanyetik dalga yayma konusundaki yerel kısıtlamalar nedeniyle sorumlu olabilirsiniz. İndeks zTransferJet nedir? TransferJet görüntü verileri gönderip alarak görüntüleri paylaşmanızı sağlar. Fotoğraf makinenize TransferJet özellikli bir Memory Stick takın ve makinenin ve bu işlevi destekleyen diğer aygıtın (TransferJet) işaretlerini hizalayın. Görüntü aktarma konusundaki ayrıntılar için, bakınız sayfa 95. 134 TR

Eye-Fi Bu fotoğraf makinesiyle Eye-Fi kartı (piyasadan satın alınabilir) kullandığınız zaman, Eye-Fi kartının karşıya yükleme işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar. [Eye-Fi] sadece fotoğraf makinesine Eye-Fi kartı takıldığı zaman gözükür. 1 t (Ayarlar) t (Ana Ayarlar) t [Eye-Fi] t istenilen mod Açık Kapalı Karşıya yükleme işlevini kullanır. LCD ekrandaki Eye-Fi modu gösterim simgesi Eye-Fi kartının iletişim moduna göre değişir. Eye-Fi kartı hazırda bekleme modunda. Gönderilecek görüntü yok. Eye-Fi kartı karşıya yüklemeye hazır modunda. Eye-Fi kartı bağlantı modunda. Eye-Fi kartı karşıya görüntüler yüklüyor. Bir hata oldu. Karşıya yükleme işlevini kullanmaz. Notlar • Mart 2010 tarihinden itibaren ABD, Kanada, Japonya ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde Eye-Fi kartları satılmaktadır. • Eye-Fi kartı hakkında daha çok bilgi edinmek için, doğrudan doğruya Eye-Fi kartı üreticisiyle veya satıcılarıyla irtibat kurunuz. • Eye-Fi kartlarının kullanımına sadece satıldıkları ülkelerde veya bölgelerde izin verilmektedir. Yerel kısıtlamalar nedeniyle sorumlu tutulabilirsiniz. • Eye-Fi kartının bir kablosuz LAN işlevi vardır. Bir uçak içinde olduğu gibi, kablosuz LAN bağlantısının yasak olduğu yerlerde Eye-Fi kartını takmayınız. Eye-Fi kartı takılıysa set [Eye-Fi] işlevini [Kapalı] seçeneğine ayarlayın. Eye-Fi kartının karşıya yükleme işlevi [Kapalı] olarak ayarlandığı zaman, LCD ekranda görüntülenir. İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama İndeks Eye-Fi kartı kullanarak görüntü verisi aktarma 1 Eye-Fi kartının kablosuz LAN erişim noktası ayarlarını veya aktarma yönü ayarlarını yapın. Ayrıntılar için, Eye-Fi kartıyla birlikte verilen kullanma talimatlarına bakın. 2 Ayarlar tamamlandıktan sonra, Eye-Fi kartını fotoğraf makinesine takın ve fotoğraflar çekin. Kaydedilen görüntüler kablosuz LAN üzerinden otomatik olarak PC’ye, vb. aktarılır. Devam r 135 TR