Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

Müzik Slayt gösterisi

Müzik Slayt gösterisi sırasında çalınacak müziği belirler. Birden fazla arka plan müzik parçası seçebilirsiniz. Her bir arka plan müziğini (BGM) dinlemek için düğmesine dokunun. Arkaplan müziğinin yüksekliğini ayarlamak için veya düğmesine dokunun. Music1 [Basit] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar. Music2 [Nostaljik] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar. Music3 [Havalı] bir slayt gösterisi için varsayılan ayar. Music4 Bir [Aktif] slayt gösterisi için varsayılan ayar. Sessiz BGM kullanmaz. Not • Videolar sessiz oynatılır. Aralık Ekran değiştirme aralığını ayarlar. [Efektler] olarak [Basit] seçilmediği zaman tespit edilen ayar [Otomatik] olur. 1 sn [Basit] bir slayt gösterisi için görüntülerin ekrana gelme aralığını 3 sn ayarlar. 5 sn 10 sn Otomatik Bu aralık seçilmiş [Efektler] öğesine uyacak şekilde ayarlanır. Not • Kayıttan video oynatımında aralık ayarı geçersizdir. İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama İndeks Yinele Slayt gösterisi tekrarlama özelliğini açar veya kapatır. Açık Görüntüleri devamlı bir döngü şeklinde kayıttan gösterir. Kapalı Tüm görüntüler kayıttan gösterildikten sonra, slayt gösterisi biter. zArkaplan müziğinin seçilmesi Slayt gösterisi sırasında kayıttan göstermek için CD’lerinizden veya MP3 dosyalarınızdan istediğiniz bir müzik dosyasını fotoğraf makinesine aktarabilirsiniz. Müzik aktarmak için, “Music Transfer” yazılımını (ürünle verilir) bilgisayarınıza kurun. Ayrıntılar için, bakınız sayfa 153 ve 154. • Fotoğraf makinesine dörde kadar müzik parçası kaydedebilirsiniz. (4 önceden belirlenmiş parça (Music1 – Music4) transfer ettiğiniz parçalarla değiştirilebilir.) • Fotoğraf makinesinin müziği kayıttan çalması için her bir müzik dosyasının maksimum uzunluğu yaklaşık 5 dakikadır. • Dosyadaki hasar veya başka bir bozukluk nedeniyle bir müzik dosyasını kayıttan çalamazsanız, [Müzik Biçimle] (sayfa 132) uygulamasını çalıştırın ve müziği yeniden aktarın. 92 TR

Sil İstemediğiniz görüntüleri silmek üzere seçmenize olanak sağlar. 1 Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın. 2 (Sil) t istenilen mod (Bu Görüntü Hariç Tümü) (Bu Seri Çk. Grb. Tüm Grntl.) (Bu görüntü) (Birden çok görüntü) (Bu Tarihteki Tüm Görüntüler) (Bu Klasördekilerin Tümü) (Tüm AVCHD dsy.) Seri Çekim Modu Gösterimi modunda seçilen görüntü haricindeki seri çekim grubu görüntülerini siler. 2 adımından sonra [OK] üzerine dokunun. Seçilen seri çekim grubundaki görüntülerin tümünü bir defada siler. 2 adımından sonra [OK] üzerine dokunun. Tek görüntü modunda ekrandaki görüntüyü siler. Birden çok görüntüyü seçmenize ve silmenize olanak verir. 2 adımından sonra aşağıdakileri yapın. 1Silmek istediğiniz görüntüye dokunun. Silinecek başka görüntü kalmayıncaya kadar yukarıdaki adımları tekrar edin. işaretini kaldırmak için işaretli bir görüntüye tekrar dokunun. 2[OK] t [OK] düğmesine dokunun. Seçilen tarih aralığındaki veya klasördeki tüm görüntüleri veya tüm AVCHD videolarını bir defada siler. 2 adımından sonra [OK] üzerine dokunun. İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama İndeks Not • Görüntü kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman, İzleme Modu Klasör Görünümüne ayarlanır ve fotoğraflar ve videolar aynı klasörde gösterilir. Kolay Modda Tek Görüntü Silme Tüm Görüntüleri Silme Ekranda gösterilmekte olan görüntüyü siler. O tarih aralığındaki veya klasördeki tüm görüntüleri siler. Devam r 93 TR