Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Protejează Protejează

Protejează Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale. Marcajul este afișat pentru imaginile înregistrate. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare. 2 t (Protejează) t modul dorit (Această imagine) (Imagini multiple) (Setează tot de la ac. dată) (Setează tot din acest folder) (Set. toate fiș. AVCHD) (Șterge tot de la ac. dată) (Elimină tot din acest folder) (Elim. toate fiș. AVCHD) Protejează imaginea afișată în momentul de faţă în modul imagine unică. Puteţi selecta și proteja mai multe imagini. După pasul 2, executaţi următoarele. 1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o protejaţi și atingeţi-o. Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini de protejat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a șterge marcajul . 2Atingeţi [OK] t [OK]. Protejează toate imaginile din intervalul temporal sau folder sau toate filmele AVCHD. Atingeţi [OK] după pasul 2. Deblochează toate imaginile din intervalul temporal sau folder sau toate filmele AVCHD. Atingeţi [OK] după pasul 2. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Observaţii • Atunci când utilizaţi memoria internă, o modalitate Vizualizare folder este folosită pentru imaginile statice și filmele afișate în același folder. • Atunci când opţiunea [Afișare grup rafală] este setată la [Afișare numai imag. princ.], este protejată numai imaginea principală din grupul în rafală. Dacă doriţi să protejaţi toate imaginile, setaţi mai întâi [Afișare grup rafală] la [Afișare toate], după care aplicaţi protecţia. 104 RO

DPOF DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală) este o funcţie care vă permite să specificaţi imaginile de pe cardul de memorie pe care doriţi să le imprimaţi ulterior. Marcajul (Imprimare) este afișat pentru imaginile înregistrate. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare. 2 t t modul dorit (Această imagine) (Imagini multiple) (Setează tot de la ac. dată) (Setează tot din acest folder) (Șterge tot de la ac. dată) (Elimină tot din acest folder) Solicită imprimarea imaginii afișate în momentul de faţă în modul imagine unică. Puteţi selecta și solicita imprimarea mai multor imagini. După pasul 2, executaţi următoarele. 1Selectaţi imaginea pe care doriţi să o imprimaţi și atingeţi-o. Repetaţi pașii de mai sus până când nu mai există imagini de imprimat. Atingeţi din nou o imagine cu un marcaj pentru a șterge marcajul . 2Atingeţi [OK] t [OK]. Stabilește ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul temporal sau folder. Atingeţi [OK] după pasul 2. Anulează ordinea de imprimare a imaginilor din intervalul temporal sau folder. Atingeţi [OK] după pasul 2. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Observaţii • Marcajul (Imprimare) nu poate fi adăugat la următoarele imagini: – Filme – Imagini din memoria internă • Puteţi adăuga un marcaj (Imprimare) la maximum 999 de imagini. 105 RO