Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

MENU/Căutarea după

MENU/Căutarea după setări Opţiunile de MENU (Fotografiere) Puteţi selecta cu ușurinţă diversele funcţii de fotografiere din . 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 Atingeţi pentru a afișa ecranul MENU. Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , nu apar în ecranul MENU. 3 Atingeţi opţiunea de meniu t modul dorit. Cuprins Căutarea după operaţiune În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi modificate. O setare poate fi fixă sau restricţionată, în funcţie de modul de fotografiere. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina corespunzătoare fiecărei opţiuni. Pictogramele de sub , și indică modurile disponibile. Mod REC Opţiunile meniului Mod Facil — — Scenă realizare film — — — — — — — — Declanșator zâmbet — — — — — — MENU/Căutarea după setări Index Buton Film — Bliţ — — — — — Temporizator — — — Direcţie fotografiere — — — — — — Efect defocaliz. — — — — — — — — Dimens. imag./ Dimens. foto panoramică/Calitate Setări în rafală — — — — — — Macro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Balans de alb — — — — Continuare r 12 RO

Mod REC Opţiunile meniului Balans de alb — — — — — — subacvatic Focalizare — — — — Mod măsurare — — — Recunoaștere scenă — — — — — — — — Efect piele fină — — — — — — — Detecţie feţe — — — — Reducere ochi — — — — — — — — închiși Setări afișare — Observaţii • [iFoto panor. subacv. prin balans] este afișată numai atunci când [Carcasă] este setat la [Activat]. • [Calitate] este afișată numai atunci când [Format film] este setat la [AVCHD]. • Pe ecran sunt afișate numai opţiunile disponibile pentru fiecare mod. • Cele patru opţiuni ale meniului, afișate sub , diferă în funcţie de fiecare mod. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 13 RO