Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Setare dată și oră

Setare dată și oră Fixează din nou data și ora. 1 t (Setări) t (Setări ceas) t [Setare dată și oră] t modul dorit Cuprins Format dată și oră Ora de vară Dată și oră Puteţi selecta formatul de afișare a datei și orei. Puteţi selecta Ora de vară [Activat]/[Dezactivat]. Puteţi fixa data și ora. Căutarea după operaţiune Observaţie • Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Folosind „PMB” de pe CD-ROM (livrat), puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora. MENU/Căutarea după setări Index 146 RO

Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu definiţie standard (SD) Puteţi vizualiza imaginile înregistrate pe aparatul foto la calitate standard, conectând aparatul foto la un televizor SD (definiţie standard). Consultaţi și instrucţiunile de utilizare a televizorului. 1 Închideţi aparatul foto și televizorul. 2 Așezaţi aparatul foto pe suportul cu ieșiri multiple (livrat). 3 Conectaţi suportul cu ieșiri multiple la televizor, folosind cablul AV (livrat). Butonul (Redare) Cuprins Căutarea după operaţiune 1 La mufele de intrare audio/video Suport cu ieșiri multiple MENU/Căutarea după setări 2 La mufa A/V OUT (STEREO) Cablu AV 4 Porniţi televizorul și setaţi intrarea. 5 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a porni aparatul foto. Fotografiile realizate cu aparatul foto apar pe televizor. Atingeţi / de pe ecranul LCD al acestui aparat foto pentru a selecta imaginea dorită. Index Observaţii • Atunci când este redată o singură imagine, pe televizor nu sunt afișate pictograme. • Nu puteţi reda imagini în modul [Mod Facil] în timpul afișării pe televizor. 147 RO