Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Crearea discurilor cu o

Crearea discurilor cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) DVD-urile cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) pot fi create utilizând softul „PMB” livrat și selectând un film AVCHD importat pe PC. 1 Porniţi PC-ul și introduceţi un disc neutilizat în unitatea DVD. • Dacă un alt program decât „PMB” este iniţiat automat, închideţi-l. 2 Lansaţi „PMB”. 3 Selectaţi filmul AVCHD pe care doriţi să îl inscripţionaţi pe disc. 4 Faceţi clic pe (Create Discs) și selectaţi [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Creaţi discul urmând instrucţiunile de pe ecran. Observaţii • Verificaţi dacă „PMB” a fost instalat în prealabil (pagina 154). • Nu puteţi crea discuri pentru filmele MP4. • Crearea discului poate dura, din cauza convertirii filmului AVCHD la o calitate a imaginii de definiţie standard (STD). • Computerul trebuie să fie conectat la Internet în momentul creării iniţiale a unui disc DVD- Video. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 162 RO

Imprimarea imaginilor statice Puteţi imprima imaginile statice folosind următoarele metode. • Imprimarea directă, folosind o imprimantă compatibilă cu cardul de memorie Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare a imprimantei. • Imprimarea cu ajutorul unui computer Puteţi importa imagini pe un computer folosind softul „PMB” livrat și le puteţi imprima. Puteţi insera data pe imagine și o puteţi imprima astfel. Pentru informaţii suplimentare, vezi „PMB Help”. • Imprimarea la un centru de imprimare Observaţii • Atunci când imprimaţi fotografii realizate în modul 16:9, este posibil ca ambele margini să fie decupate. • Nu puteţi imprima fotografii panoramice, în funcţie de imprimantă. Imprimarea la un centru de imprimare Puteţi duce un card de memorie cu fotografii realizate cu aparatul foto la un centru de imprimare a fotografiilor. Cât timp centrul oferă servicii de imprimare fotografică conformă cu DPOF, puteţi executa un marcaj (Imprimare) pe imagini, în avans, în meniul de vizualizare, ceea ce înseamnă că nu va trebui să le selectaţi din nou în momentul imprimării la centru. Observaţii • La un centru de imprimare nu puteţi imprima, direct de pe aparatul foto, imagini stocate în memoria internă. Copiaţi imaginile pe un card de memorie (pagina 143) și duceţi cardul la centrul de imprimare. • Solicitaţi centrului dvs. de imprimare informaţii despre tipurile de carduri de memorie acceptate. • S-ar putea să aveţi nevoie de un adaptor pentru cardul de memorie (se vinde separat). Luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare. • Înainte de a duce fotografiile la un centru, copiaţi (creaţi o copie de siguranţă) datele pe un disc. • Nu puteţi stabili numărul de fotografii imprimate. • Dacă doriţi să suprapuneţi date pe imagini, luaţi legătura cu centrul dvs. de imprimare. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 163 RO