Views
5 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Probleme tehnice Dacă

Probleme tehnice Dacă aveţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii. 1 Citiţi informaţiile de la paginile 164 – 172. Dacă pe ecran apare un cod sub forma „C/E:ss:ss”, consultaţi pagina 173. 2 Scoateţi acumulatorii, așteptaţi aproximativ un minut, reintroduceţi acumulatorii și porniţi aparatul foto. Cuprins Căutarea după operaţiune 3 Iniţializaţi setările (pagina 125). 4 Consultaţi dealerul Sony sau centrul de service Sony local autorizat. MENU/Căutarea după setări Reţineţi faptul că, atunci când duceţi aparatul foto la reparat, vă daţi acordul pentru verificarea conţinutului memoriei interne și a fișierelor muzicale. Puteţi găsi informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările frecvente pe site-ul web de asistenţă clienţi. http://www.sony.net/ Index Acumulatorii și alimentarea Nu puteţi introduce acumulatorii. •Bateria trebuie să fie așezată în direcţia corectă. Introduceţi bateria până când clapeta de scoatere a bateriei se blochează. Nu puteţi porni aparatul foto. • După ce aţi introdus acumulatorii în aparatul foto, pot trece câteva minute până când aparatul foto pornește. •Introduceţi corect acumulatorii. •Acumulatorii sunt descărcaţi. Introduceţi acumulatori încărcaţi. •Bornele acumulatorului sunt murdare. Îndepărtaţi murdăria ștergându-le ușor cu o lavetă moale. •Utilizaţi acumulatori recomandaţi. Aparatul foto se închide brusc. •În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, aparatul foto se poate închide automat, din motive de protecţie. În acest caz, pe ecranul LCD apare un mesaj înainte ca aparatul foto să se închidă. •Dacă nu utilizaţi aparatul foto pentru o anumită perioadă de timp atunci când este pornit și atunci când [Economisire energ.] este setată la [Standard] sau la [Rezistenţă], acesta se închide automat, pentru a se evita descărcarea acumulatorilor. Porniţi din nou aparatul foto. 164 RO

Indicatorul de energie rămasă nu este corect. • Acest fenomen apare atunci când utilizaţi aparatul foto în locuri foarte calde sau foarte reci. •A apărut o discrepanţă între indicatorul de energie rămasă și energia reală rămasă. Descărcaţi complet, o dată, acumulatorii, și apoi reîncărcaţi-i, pentru a corecta indicaţia. În funcţie de condiţiile de utilizare, este posibil ca afișajul să rămână incorect. •Acumulatorii nu mai pot fi utilizaţi (pagina 181). Înlocuiţi-i cu acumulatori noi. Nu puteţi încărca acumulatorii. •Nu puteţi încărca acumulatorii folosind adaptorul CA (se vinde separat). Utilizaţi încărcătorul de baterie pentru a încărca bateria. Ledul CHARGE se aprinde intermitent în timpul încărcării bateriei. •Verificaţi dacă tipul de acumulatori este NP-BN1. •Ledul CHARGE se aprinde intermitent atunci când utilizaţi acumulatori care nu au fost folosiţi o perioadă lungă de timp. • Ledul CHARGE (de pe încărcătorul de baterie livrat) are două moduri de aprindere, aprindere rapidă (la intervale de aprox. 0,15 secunde) și aprindere lentă (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă ledul se aprinde rapid, scoateţi acumulatorii care se încarcă și introduceţi-i din nou în încărcător (până când se fixează în poziţie). Dacă ledul se aprinde din nou rapid, poate fi vorba despre o defecţiune a acumulatorilor. Dacă ledul se aprinde lent, înseamnă că încărcătorul este în modul în așteptare și că încărcarea este oprită temporar. Încărcarea se oprește temporar și este activat modul în așteptare atunci când temperatura nu se situează în intervalul corespunzător pentru încărcare. Încărcarea este reluată și ledul CHARGE se aprinde atunci când temperatura revine în intervalul corespunzător. Se recomandă să încărcaţi acumulatorii în intervalul de temperatură de încărcare corespunzător, de la 10°C la 30°C. • Pentru informaţii suplimentare, vezi pagina 182. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Realizarea de fotografii statice/filme Nu puteţi înregistra imagini. • Atunci când imaginile nu pot fi înregistrate pe un card de memorie, dar pot fi înregistrate în memoria internă, chiar dacă un card de memorie a fost introdus în aparatul foto, verificaţi dacă l-aţi introdus complet. •Verificaţi spaţiul liber din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Dacă sunt pline, faceţi una dintre următoarele: – Ștergeţi imaginile inutile (pagina 94). – Schimbaţi cardul de memorie. • Nu puteţi înregistra imagini în timp ce bliţul se încarcă. • Acţionaţi butonul de mod (Imagine statică)/ (Film). •Se recomandă să utilizaţi următoarele carduri de memorie atunci când înregistraţi filme: – „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo” – card de memorie SD, card de memorie SDHC și card de memorie SDXC (Clasa 4 sau mai rapid) • Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 124). 165 RO