Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Funcţia Declanșator

Funcţia Declanșator zâmbet nu funcţionează. • Nu este realizată nicio fotografie dacă nu se detectează o faţă zâmbitoare. • Setaţi [Mod demo] la [Dezactivat] (pagina 124). Funcţia antineclaritate nu funcţionează. •Funcţia antineclaritate poate să nu funcţioneze corect la realizarea fotografiilor nocturne. •Fotografiaţi după ce apăsaţi butonul declanșator pe jumătate. Înregistrarea durează mult timp. •Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, de exemplu atunci când realizaţi fotografii în locuri întunecoase, aparatul foto reduce automat interferenţele imaginilor. Această funcţie se numește timp redus cu NR (reducere zgomot), iar durata de fotografiere crește. Imaginea nu este focalizată. •Subiectul este prea aproape. La realizarea fotografiei, poziţionaţi obiectivul la o distanţă mai mare de subiect decât următoarele distanţe minime de fotografiere: – În modurile Autoreglare inteligentă, Autoreglare superioară și Facil: Aproximativ 1 cm (W)/50 cm (T) de la obiectiv. – În alte moduri de înregistrare: Aproximativ 8 cm (W)/50 cm (T) de la obiectiv. Sau setaţi la modul Focalizare apropiată și fotografiaţi la o distanţă între 1 cm și 20 de cm faţă de partea W. • Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă la realizarea de fotografii statice. Zoomul nu funcţionează. •Nu puteţi utiliza zoomul în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans •Nu puteţi folosi funcţia Zoom inteligent, în funcţie de dimensiunea imaginii (pagina 115). •Nu puteţi utiliza zoomul digital în următoarele situaţii: – În modul Autoreglare superioară – În modul Defocalizare fundal – În modul Film – Atunci când modul (Corecţie contrejour HDR) este selectat în Selectare scenă. – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Nu puteţi selecta funcţia Detecţie feţe. • Puteţi selecta Detecţie feţe numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] și modul de măsurare este setat la [Multi]. • Nu puteţi selecta Detecţie feţe atunci când modul Focalizare la mică distanţă este activat. 166 RO

Bliţul nu funcţionează. •Nu puteţi utiliza bliţul în următoarele situaţii: – În modul Defocalizare fundal – La realizarea de fotografii în rafală – Atunci când modul (Anti-neclaritate în mișcare), (Crepuscul), (Seara, fără trepied), (Sensibilitate înaltă) sau (Artificii) este selectat în Selectare scenă. – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Film •Setaţi bliţul la [Activat] (pagina 60) în modul Focalizare la mică distanţă sau atunci când modul Selectare scenă este setat la (Peisaj), (Specialităţi culinare), (Animal de companie), (Plajă), (Zăpadă), (Subacvatic) sau la (Declanșator de mare viteză). Pe fotografiile realizate cu bliţ apar pete rotunde albe, neclare. • Particulele din aer (praf, polen etc.) au reflectat lumina bliţului și au apărut în fotografie. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune. Funcţia de fotografiere în prim-plan (funcţiile Macro/Focalizare sunt activate) nu funcţionează. • Modul (Peisaj), (Crepuscul) sau (Artificii) este selectat în modul Selectare scenă. • Dacă selectaţi modul Focalizare apropiată, distanţa de fotografiere este de aproximativ 1 cm – 20 cm. • [Macro] este setat la [Auto] în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Film – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată. – În modul Facil – Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane]. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Fotografierea Macro nu poate fi dezactivată. • Nu există nicio funcţie de dezactivare forţată a fotografierii macro. În modul [Auto], puteţi să fotografiaţi chiar și un subiect aflat la distanţă. Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD. • În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării. Nu puteţi insera date pe imagini. •Acest aparat foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima sau salva fotografiile cu data realizării acestora (pagina 154). Valoarea F și timpul de expunere se aprind intermitent atunci când ţineţi butonul declanșator apăsat pe jumătate. • Expunerea este incorectă. Corectaţi expunerea (pagina 72). Culorile imaginii nu sunt corecte. •Reglaţi [Balans de alb] (pagina 75). 167 RO