Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Nu puteţi importa

Nu puteţi importa imagini. •Conectaţi corect aparatul foto la computerul dvs., realizând o conexiune USB (pagina 156). •La realizarea de fotografii cu un card de memorie formatat cu un computer, este posibil să nu puteţi importa imaginile pe un computer. Realizaţi fotografiile cu un card de memorie formatat cu aparatul foto (pagina 139). După realizarea unei conexiuni USB, „PMB” nu pornește automat. •Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului. După realizarea unei conexiuni USB, aplicaţia „PMB Portable” nu pornește. • Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu]. • Setaţi [Conectare USB] la [Mass Storage]. •Conectaţi computerul la reţea. Nu puteţi reda imagini pe computerul dvs. • Dacă folosiţi „PMB”, consultaţi „PMB Help” (pagina 154). •Luaţi legătura cu producătorul computerului sau al softului. Imaginile și sunetul sunt întrerupte de interferenţe la vizionarea unui film pe un computer. •Redaţi filmul direct din memoria internă sau de pe cardul de memorie. Utilizaţi „PMB” și importaţi filmul în computer, apoi redaţi-l (pagina 154). Imaginile odată exportate pe un computer nu pot fi vizualizate pe aparatul foto. •Utilizaţi „PMB” pentru a reda imaginile stocate pe un PC cu acest aparat foto. •Înregistraţi imaginea în fișierul bazei de date de imagini și redaţi-o în [Vizualizare dată] (pagina 102). •Acest aparat foto nu dispune de funcţia Vizualizare eveniment. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Card de memorie Cardul de memorie nu poate fi introdus. • Introduceţi-l în direcţia corectă. Aţi formatat un card de memorie din greșeală. • Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi recupera. Datele sunt înregistrate în memoria internă, deși aţi introdus un card de memorie. • Verificaţi dacă aţi introdus corect cardul de memorie, până la capăt. Memoria internă Nu puteţi reda sau înregistra imagini folosind memoria internă. •În aparatul foto este introdus un card de memorie. Scoateţi-l. Nu puteţi copia toate datele din memoria internă pe un card de memorie. •Cardul de memorie este plin. Copiaţi-le pe un card de memorie cu suficient spaţiu liber. 170 RO

Nu puteţi copia datele de pe cardul de memorie sau din computer în memoria internă. • Această funcţie nu este disponibilă. Imprimarea Nu puteţi imprima o imagine. •Consultaţi manualul de utilizare a imprimantei. Imaginile sunt imprimate cu ambele margini decupate. •În funcţie de imprimanta dvs., toate marginile unei imagini pot fi decupate. Mai ales atunci când imprimaţi o fotografie realizată la formatul de imagine [16:9], laterala imaginii poate fi decupată. •La imprimarea imaginilor folosind imprimanta dvs., anulaţi setările de decorare sau fără chenar. Consultaţi producătorul imprimantei pentru informaţii cu privire la prezenţa sau absenţa acestor funcţii. •Atunci când imprimaţi imaginile la un centru, întrebaţi personalul dacă poate imprima imaginile fără să decupeze marginile. Nu puteţi imprima imagini cu data realizării acestora. •Cu ajutorul „PMB”, puteţi imprima fotografiile cu data realizării acestora (pagina 154). • Aparatul foto nu prezintă o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini. Cu toate acestea, dat fiind că fotografiile realizate cu aparatul foto includ informaţii despre data înregistrării, puteţi imprima imaginile cu data suprapusă dacă imprimanta sau softul recunoaște informaţiile Exif. Pentru compatibilitatea cu informaţiile Exif, consultaţi producătorul imprimantei sau softului. •Dacă apelaţi la un centru de imprimare, rugaţi personalul să suprapună datele pe imagini. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Nu puteţi imprima imaginile 3D așa cum sunt afișate pe ecranul LCD al aparatului foto. • Imaginile 3D afișate pe aparatul foto sunt fișiere MPO, însă imaginile de imprimat sunt fișiere JPEG, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, imaginile de imprimat nu sunt identice cu imaginile afișate pe ecranul LCD. Ecran tactil Butoanele ecranului tactil nu funcţionează corect sau complet. • Executaţi [Calibrare] (pagina 138). • [Carcasă] este setată la [Activat] (pagina 129). Instrumentul de scris reacţionează în punctele nepotrivite. • Executaţi [Calibrare] (pagina 138). 171 RO