Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Index A

Index A Acumulatorul.................................................................181 AF central ..........................................................................78 Afișajul de diagnosticare automată ..................173 Afișare grup rafală......................................................103 Afișarea imaginilor rotite temporar ...................44 Alertă ochi închiși .......................................................119 Animal de companie....................................................37 Anti-neclaritate în mișcare.......................................36 Anulează mascarea.....................................................100 Artificii.................................................................................37 Autoportret.......................................................................62 Autoreglare inteligentă..............................................28 Autoreglare superioară..............................................29 B Balans de alb ....................................................................75 Balans de alb subacvatic............................................77 Balans multiunghiular.................................................50 Bip ........................................................................................120 Bliţ....................................................................................60, 61 Buton Film.........................................................................59 Butonul Imagine statică/Mod Film .....................26 C Cadru de identificare în intervalul AF..............78 Calendar..............................................................................89 Calibrare ...........................................................................138 Calitate.................................................................................67 Carcasă...............................................................................129 Card de memorie .....................................................3, 179 Caroiaj................................................................................114 COMPONENT.............................................................128 Computer Computer Macintosh .........................................153 Computer Windows............................................153 Importarea imaginilor ...............................156, 157 Mediul recomandat .............................................153 Computer Macintosh.................................................153 Computer Windows ...................................................153 Conectare USB.............................................................130 Conectarea Computer ..................................................................156 TV..................................................................................147 Conector cu utilizări multiple...............................150 CONTROL PT.HDMI.............................................127 Copiază ..............................................................................143 Corectează efect ochi roșii .....................................100 Corecţie contrejour HDR.........................................36 Crearea unui disc .........................................................160 Creează folder REC. .................................................140 Crepuscul............................................................................36 Culoare ecran.................................................................123 D Date expunere ...............................................................109 Declanșator de mare viteză .....................................37 Declanșator zâmbet......................................................57 Defocalizare fundal ......................................................35 Denumirea părţilor componente..........................17 Descarcă muzică...........................................................132 Desenează ..........................................................................98 Detecţie feţe .....................................................................84 Dimens. foto panoramică..........................................67 Dimens. imag. ..................................................................67 Direcţie fotografiere ....................................................65 DPOF .................................................................................105 E Economisire energ......................................................134 Ecran tactil ........................................................................21 Ecranul MENU ........................................................12, 14 Efect defocaliz.................................................................66 Efect piele fină ................................................................83 EV...........................................................................................72 Expediere prin TransferJet......................................96 Expunerea..........................................................................72 Eye-Fi .................................................................................136 Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 188 RO

F Focalizare ...........................................................................78 Focalizare apropiată ....................................................71 Focalizare urmărire ......................................................25 Folder Crearea .......................................................................140 Modificarea..............................................................141 Selectare ....................................................................111 Ștergerea....................................................................142 Folosirea aparatului foto în străinătate ..........178 Format................................................................................139 Format film......................................................................112 Format muzică...............................................................133 Formatul AVCHD......................................................184 Foto pan. prin balans 3D...........................................50 Foto panoramică inteligentă prin balans .........31 Fotografiere Filme ..............................................................................33 Fotografiere 3D ..............................................................50 Fotografierea Imagini 3D..................................................................50 Imagini statice ..........................................................28 Funcţiile 3D ......................................................................48 G Ghid recun. scenă ........................................................117 H HD(1080i) ........................................................................128 M Macro....................................................................................71 Marcajul Imprimare...................................................163 Mass Storage ..................................................................130 Măsurarea după centru ..............................................80 Măsurarea multiregională ........................................80 Măsurarea parţială........................................................80 Memoria internă ............................................................24 Mod demo........................................................................124 Mod Facil Fotografiere...............................................................55 Vizualizare..................................................................88 Mod film Fotografiere...............................................................33 Vizualizare..................................................................47 Mod măsurare..................................................................80 Mod REC ...........................................................................27 Mod vizualizare ............................................................102 Modif. folder REC......................................................141 MTP.....................................................................................130 Mufă A/V OUT (STEREO).................................147 Mufă USB ........................................................................156 Multi AF .............................................................................78 Music Transfer ..............................................................154 N Număr fișier ....................................................................144 Număr imagini în index............................................110 Număr imagini statice ...............................................186 Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index I iFoto panor. subacv. prin balans...........................39 Imprimare ................................................................105, 163 Index imagini....................................................................90 Indicatoare și mesaje de avertizare...................173 Iniţializare ........................................................................125 Instantaneu estompat..................................................36 ISO .........................................................................................73 Î Încărcătorul de baterie .............................................182 L Language Setting .........................................................122 Luminozitate LCD......................................................121 O Orientare automată....................................................116 P Panoramic ..........................................................................31 PC .........................................................................................153 Peisaj .....................................................................................36 Personalizare....................................................................23 Piele fină .............................................................................36 Pixel .......................................................................................69 Plajă .......................................................................................37 PMB.....................................................................................154 PMB Portable ................................................................158 Portret crepuscul............................................................36 Prezentare imagini ........................................................91 Probleme tehnice .........................................................164 189 RO

 • Page 1 and 2:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 3 and 4:

  Observaţii privind utilizarea apar

 • Page 5 and 6:

  Cuprins Observaţii privind utiliza

 • Page 7 and 8:

  TV Computer Vizualizarea unei imagi

 • Page 9 and 10:

  Căutarea după operaţiune Setări

 • Page 11 and 12:

  Editarea imaginilor Desenează··

 • Page 13 and 14:

  Mod REC Opţiunile meniului Balans

 • Page 15 and 16:

  Setarea opţiunilor Puteţi modific

 • Page 17 and 18:

  Denumirea părţilor componente Apa

 • Page 19 and 20:

  Lista de pictograme afișate pe ecr

 • Page 21 and 22:

  Utilizarea ecranului tactil Cu aces

 • Page 23 and 24:

  Personalizarea opţiunilor MENU În

 • Page 25 and 26:

  Atingerea ecranului pentru a stabil

 • Page 27 and 28:

  Mod REC Puteţi selecta modul de fo

 • Page 29 and 30:

  Autoreglare superioară Aparatul fo

 • Page 31 and 32:

  Foto panoramică inteligentă prin

 • Page 33 and 34:

  Mod film Puteţi înregistra filme.

 • Page 35 and 36:

  Defocalizare fundal Aparatul foto f

 • Page 37 and 38:

  (Specialităţi culinare) (Animal d

 • Page 39 and 40:

  iFoto panor. subacv. prin balans At

 • Page 41 and 42:

  Vizualizarea imaginilor statice 1 A

 • Page 43 and 44:

  Zoom larg În modul de afișare a u

 • Page 45 and 46:

  Vizualizarea imaginilor în rafală

 • Page 47 and 48:

  Vizionarea filmelor 1 Apăsaţi but

 • Page 49 and 50:

  zDenumirea fișierului imaginii 3D

 • Page 51 and 52:

  zIndicaţii pentru realizarea unei

 • Page 53 and 54:

  Vizualizarea unei imagini pe un tel

 • Page 55 and 56:

  Mod Facil Vă permite să realizaţ

 • Page 57 and 58:

  Declanșator zâmbet Atunci când a

 • Page 59 and 60:

  Buton Film Puteţi iniţia rapid re

 • Page 61 and 62:

  Bliţ În modul Facil, selectaţi s

 • Page 63 and 64:

  MENU/Căutarea după setări zIndic

 • Page 65 and 66:

  Direcţie fotografiere Setaţi dire

 • Page 67 and 68:

  Dimens. imag./Dimens. foto panorami

 • Page 69 and 70:

  Formatul de înregistrare a filmelo

 • Page 71 and 72:

  Macro Folosiţi această setare pen

 • Page 73 and 74:

  ISO Setează sensibilitatea luminoa

 • Page 75 and 76:

  Balans de alb Reglează tonurile de

 • Page 77 and 78:

  Balans de alb subacvatic Reglează

 • Page 79 and 80:

  Observaţii • Atunci când utiliz

 • Page 81 and 82:

  Recunoaștere scenă Aparatul foto

 • Page 83 and 84:

  Efect piele fină Atunci când func

 • Page 85 and 86:

  zÎnregistrarea feţei prioritare (

 • Page 87 and 88:

  Setări afișare Setează afișarea

 • Page 89 and 90:

  Calendar Această funcţie selectea

 • Page 91 and 92:

  Prezentare imagini Imaginile sunt r

 • Page 93 and 94:

  Muzică Specifică muzica redată

 • Page 95 and 96:

  MENU/Căutarea după setări zPute

 • Page 97 and 98:

  Primirea imaginilor prin TransferJe

 • Page 99 and 100:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 101 and 102:

  Vizualizare 3D Selectaţi [Vizualiz

 • Page 103 and 104:

  Afișare grup rafală Puteţi selec

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Setări volum Reglează volumul pen

 • Page 109 and 110:

  Date expunere Setează afișarea sa

 • Page 111 and 112:

  Selectează folder Atunci când cre

 • Page 113 and 114:

  Sursă luminoasă AF Sursa luminoas

 • Page 115 and 116:

  Zoom digital Selectează modul Zoom

 • Page 117 and 118:

  Ghid recun. scenă Puteţi selecta

 • Page 119 and 120:

  MENU/Căutarea după setări Alert

 • Page 121 and 122:

  Luminozitate LCD Cu ajutorul aceste

 • Page 123 and 124:

  MENU/Căutarea după setări Culoar

 • Page 125 and 126:

  MENU/Căutarea după setări Iniţi

 • Page 127 and 128:

  CONTROL PT.HDMI Această setare per

 • Page 129 and 130:

  Carcasă Afișează butoanele func

 • Page 131 and 132:

  Setări LUN Setează metoda de afi

 • Page 133 and 134:

  Format muzică Puteţi șterge toat

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Puteţi selecta setări

 • Page 137 and 138: Observaţii • Atunci când utiliz
 • Page 139 and 140: Format Formatează cardul de memori
 • Page 141 and 142: Modif. folder REC. Schimbă folderu
 • Page 143 and 144: Copiază Copiază toate imaginile d
 • Page 145 and 146: Setare zonă Reglează ora în func
 • Page 147 and 148: Vizualizarea unei imagini pe un tel
 • Page 149 and 150: Vizualizarea unei imagini prin cone
 • Page 151 and 152: Vizualizarea unei imagini pe un tel
 • Page 153 and 154: Utilizarea cu computerul dvs. „PM
 • Page 155 and 156: Instalarea „Music Transfer” (Ma
 • Page 157 and 158: Importarea imaginilor pe un compute
 • Page 159 and 160: Lansarea „PMB Portable” (Macint
 • Page 161 and 162: zTipurile de discuri care pot fi ut
 • Page 163 and 164: Imprimarea imaginilor statice Pute
 • Page 165 and 166: Indicatorul de energie rămasă nu
 • Page 167 and 168: Bliţul nu funcţionează. •Nu pu
 • Page 169 and 170: Butoanele și pictogramele nu mai a
 • Page 171 and 172: Nu puteţi copia datele de pe cardu
 • Page 173 and 174: Indicatoare și mesaje de avertizar
 • Page 175 and 176: Nicio imagine • În memoria inter
 • Page 177 and 178: •Nu puteţi înregistra în Fiși
 • Page 179 and 180: Card de memorie Tipurile de carduri
 • Page 181 and 182: Acumulatorul Despre încărcarea ac
 • Page 183 and 184: MENU/Căutarea după setări Sistem
 • Page 185 and 186: MENU/Căutarea după setări Standa
 • Page 187: Măsuri de siguranţă Nu utilizaţ
 • Page 191: Observaţii despre licenţă Softur