Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Programare auto

Programare auto ............................................................34 Protejează.........................................................................104 PTP.......................................................................................130 Punct AF.............................................................................78 R Recunoaștere scenă......................................................81 Redare Filme ..............................................................................47 Imagini 3D..................................................................52 Imagini statice ..........................................................41 Redare cu zoom..............................................................42 Reduc. ef. ochi roșii....................................................118 Reducere ochi închiși ..................................................86 Retușează .........................................................................100 Reţinerea feţei selectate ............................................85 Rezoluţie HDMI..........................................................126 Rotește...............................................................................106 S Scenă realizare film ......................................................56 SD .........................................................................................128 Seara, fără trepied.........................................................36 Selectare scenă ................................................................36 Selectează folder ..........................................................111 Sensibilitate înaltă.........................................................36 Ș Șterg. folder REC........................................................142 Șterge....................................................................................94 T Tăiere margini (Redimens.) ..................................100 Temporizator .............................................................62, 64 TransferJet.......................................................................135 TV............................................................................53, 147, 148 V VGA......................................................................................67 Vizualizare 3D...............................................................101 Vizualizarea imaginilor în rafală ..........................45 Z Zăpadă .................................................................................37 Zoom digital ...................................................................115 Zoom larg...........................................................................43 Zoomul ................................................................................40 Zoomul digital de precizie......................................115 Zoomul inteligent........................................................115 Zoomul optic............................................................40, 115 Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Setare dată și oră..........................................................146 Setare zonă ......................................................................145 Setări .....................................................................................15 Setări afișare Fotografiere...............................................................87 Vizualizare................................................................108 Setări ceas ........................................................................146 Setări în rafală .................................................................70 Setări LUN ......................................................................131 Setări volum....................................................................107 Sincronizare lentă..........................................................60 Sistem inteligent de panoramare și înclinare......................................................................183 SO .........................................................................................153 Software ............................................................................154 Specialităţi culinare ......................................................37 Standardul TransferJet.............................................185 Subacvatic ..........................................................................37 Sursă luminoasă AF ...................................................113 190 RO

Observaţii despre licenţă Softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg” sunt livrate odată cu aparatul foto. Oferim aceste softuri pe baza acordurilor de licenţă încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor. Pe baza solicitărilor deţinătorilor drepturilor de autor pentru aceste softuri, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor. Vă rugăm să citiţi secţiunile care urmează. Citiţi „license1.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză) pentru softurile „C Library”, „Expat”, „zlib”, „dtoa”, „pcre” și „libjpeg”. CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU ȘI BREVETULUI AVC PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE CONSUMATORI, ACEST PRODUS ESTE DESTINAT SĂ (i) CODIFICE MATERIALE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ȘI/SAU (ii) SĂ DECODIFICE MATERIALE AVC VIDEO CODIFICATE DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR VIDEO ÎNDREPTĂŢIT SĂ OFERE MATERIALE AVC VIDEO. NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUBÎNŢELEGE NICIO LICENŢĂ PENTRU ALTĂ UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VEZI HTTP://WWW.MPEGLA.COM Despre softurile GNU GPL/LGPL Softurile care pot fi acoperite de următoarea GNU General Public License (Licenţă Publică Generală, numită în continuare „GPL”) sau de următoarea GNU Lesser General Public License (Licenţă Publică pentru Grupuri Restrânse de Utilizatori, numită în continuare „LGPL”) sunt incluse pe aparatul foto. Prin aceasta sunteţi informat că aveţi dreptul de a accesa, modifica și redistribui codurilesursă ale acestor softuri în condiţiile GPL/LGPL indicate. Codul-sursă se găsește pe site-ul web. Utilizaţi următorul URL pentru a-l descărca. http://www.sony.net/Products/Linux/ Preferăm să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului-sursă. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Citiţi „license2.pdf” din folderul „License” de pe CD-ROM. Veţi găsi licenţele (în limba engleză) pentru softurile „GPL” și „LGPL”. Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a vizualiza fișierele .pdf. Dacă programul nu este instalat pe computerul dvs., îl puteţi descărca de pe pagina de web a Adobe Systems: http://www.adobe.com/ Despre licenţa „Music Transfer” de pe CD-ROM (livrat) MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson. 191 RO

 • Page 1 and 2:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 3 and 4:

  Observaţii privind utilizarea apar

 • Page 5 and 6:

  Cuprins Observaţii privind utiliza

 • Page 7 and 8:

  TV Computer Vizualizarea unei imagi

 • Page 9 and 10:

  Căutarea după operaţiune Setări

 • Page 11 and 12:

  Editarea imaginilor Desenează··

 • Page 13 and 14:

  Mod REC Opţiunile meniului Balans

 • Page 15 and 16:

  Setarea opţiunilor Puteţi modific

 • Page 17 and 18:

  Denumirea părţilor componente Apa

 • Page 19 and 20:

  Lista de pictograme afișate pe ecr

 • Page 21 and 22:

  Utilizarea ecranului tactil Cu aces

 • Page 23 and 24:

  Personalizarea opţiunilor MENU În

 • Page 25 and 26:

  Atingerea ecranului pentru a stabil

 • Page 27 and 28:

  Mod REC Puteţi selecta modul de fo

 • Page 29 and 30:

  Autoreglare superioară Aparatul fo

 • Page 31 and 32:

  Foto panoramică inteligentă prin

 • Page 33 and 34:

  Mod film Puteţi înregistra filme.

 • Page 35 and 36:

  Defocalizare fundal Aparatul foto f

 • Page 37 and 38:

  (Specialităţi culinare) (Animal d

 • Page 39 and 40:

  iFoto panor. subacv. prin balans At

 • Page 41 and 42:

  Vizualizarea imaginilor statice 1 A

 • Page 43 and 44:

  Zoom larg În modul de afișare a u

 • Page 45 and 46:

  Vizualizarea imaginilor în rafală

 • Page 47 and 48:

  Vizionarea filmelor 1 Apăsaţi but

 • Page 49 and 50:

  zDenumirea fișierului imaginii 3D

 • Page 51 and 52:

  zIndicaţii pentru realizarea unei

 • Page 53 and 54:

  Vizualizarea unei imagini pe un tel

 • Page 55 and 56:

  Mod Facil Vă permite să realizaţ

 • Page 57 and 58:

  Declanșator zâmbet Atunci când a

 • Page 59 and 60:

  Buton Film Puteţi iniţia rapid re

 • Page 61 and 62:

  Bliţ În modul Facil, selectaţi s

 • Page 63 and 64:

  MENU/Căutarea după setări zIndic

 • Page 65 and 66:

  Direcţie fotografiere Setaţi dire

 • Page 67 and 68:

  Dimens. imag./Dimens. foto panorami

 • Page 69 and 70:

  Formatul de înregistrare a filmelo

 • Page 71 and 72:

  Macro Folosiţi această setare pen

 • Page 73 and 74:

  ISO Setează sensibilitatea luminoa

 • Page 75 and 76:

  Balans de alb Reglează tonurile de

 • Page 77 and 78:

  Balans de alb subacvatic Reglează

 • Page 79 and 80:

  Observaţii • Atunci când utiliz

 • Page 81 and 82:

  Recunoaștere scenă Aparatul foto

 • Page 83 and 84:

  Efect piele fină Atunci când func

 • Page 85 and 86:

  zÎnregistrarea feţei prioritare (

 • Page 87 and 88:

  Setări afișare Setează afișarea

 • Page 89 and 90:

  Calendar Această funcţie selectea

 • Page 91 and 92:

  Prezentare imagini Imaginile sunt r

 • Page 93 and 94:

  Muzică Specifică muzica redată

 • Page 95 and 96:

  MENU/Căutarea după setări zPute

 • Page 97 and 98:

  Primirea imaginilor prin TransferJe

 • Page 99 and 100:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 101 and 102:

  Vizualizare 3D Selectaţi [Vizualiz

 • Page 103 and 104:

  Afișare grup rafală Puteţi selec

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Setări volum Reglează volumul pen

 • Page 109 and 110:

  Date expunere Setează afișarea sa

 • Page 111 and 112:

  Selectează folder Atunci când cre

 • Page 113 and 114:

  Sursă luminoasă AF Sursa luminoas

 • Page 115 and 116:

  Zoom digital Selectează modul Zoom

 • Page 117 and 118:

  Ghid recun. scenă Puteţi selecta

 • Page 119 and 120:

  MENU/Căutarea după setări Alert

 • Page 121 and 122:

  Luminozitate LCD Cu ajutorul aceste

 • Page 123 and 124:

  MENU/Căutarea după setări Culoar

 • Page 125 and 126:

  MENU/Căutarea după setări Iniţi

 • Page 127 and 128:

  CONTROL PT.HDMI Această setare per

 • Page 129 and 130:

  Carcasă Afișează butoanele func

 • Page 131 and 132:

  Setări LUN Setează metoda de afi

 • Page 133 and 134:

  Format muzică Puteţi șterge toat

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Puteţi selecta setări

 • Page 137 and 138:

  Observaţii • Atunci când utiliz

 • Page 139 and 140: Format Formatează cardul de memori
 • Page 141 and 142: Modif. folder REC. Schimbă folderu
 • Page 143 and 144: Copiază Copiază toate imaginile d
 • Page 145 and 146: Setare zonă Reglează ora în func
 • Page 147 and 148: Vizualizarea unei imagini pe un tel
 • Page 149 and 150: Vizualizarea unei imagini prin cone
 • Page 151 and 152: Vizualizarea unei imagini pe un tel
 • Page 153 and 154: Utilizarea cu computerul dvs. „PM
 • Page 155 and 156: Instalarea „Music Transfer” (Ma
 • Page 157 and 158: Importarea imaginilor pe un compute
 • Page 159 and 160: Lansarea „PMB Portable” (Macint
 • Page 161 and 162: zTipurile de discuri care pot fi ut
 • Page 163 and 164: Imprimarea imaginilor statice Pute
 • Page 165 and 166: Indicatorul de energie rămasă nu
 • Page 167 and 168: Bliţul nu funcţionează. •Nu pu
 • Page 169 and 170: Butoanele și pictogramele nu mai a
 • Page 171 and 172: Nu puteţi copia datele de pe cardu
 • Page 173 and 174: Indicatoare și mesaje de avertizar
 • Page 175 and 176: Nicio imagine • În memoria inter
 • Page 177 and 178: •Nu puteţi înregistra în Fiși
 • Page 179 and 180: Card de memorie Tipurile de carduri
 • Page 181 and 182: Acumulatorul Despre încărcarea ac
 • Page 183 and 184: MENU/Căutarea după setări Sistem
 • Page 185 and 186: MENU/Căutarea după setări Standa
 • Page 187 and 188: Măsuri de siguranţă Nu utilizaţ
 • Page 189: F Focalizare ......................