Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Funcţiile pe care le

Funcţiile pe care le puteţi utiliza în modul Selectare scenă Pentru a realiza corect o fotografie, în funcţie de condiţiile scenei, aparatul foto stabilește o combinaţie de funcţii. indică setările care pot fi modificate, iar –, setările care nu pot fi modificate. Pentru „Bliţ” și „Temporizator”, pictogramele indică modurile disponibile. Unele funcţii nu sunt disponibile, în funcţie de modul Selectare scenă. Bliţ — — — — — — Temporizator Declanșator zâmbet — — — — — — — — — Setări în rafală — — — — — — — — — Focalizare apropiată — — — — — — — — — — — — EV — ISO — — — — — — — — — — — — — — — Balans de alb — — * 1 — — — * 1 * 1 — — — * 2 — Focalizare — — — — — — — — — — — — — — — Mod măsurare — — — — — — — — — — — — — — Efect piele fină * 3 — — — — — — — — — — — — Detecţie feţe * 4 * 4 — — — — — — Reducere ochi închiși — — — — — — — — — — — — — — Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index * 1 [Bliţ] pentru [Balans de alb] nu poate fi selectat. * 2 Puteţi utiliza [Balans de alb subacvatic] în loc de [Balans de alb]. * 3 [Dezactivat] pentru [Efect piele fină] nu este disponibil. * 4 [La atingere] pentru [Detecţie feţe] nu poate fi selectat. 38 RO

iFoto panor. subacv. prin balans Atunci când aparatul foto este montat într-o carcasă (cum ar fi echipamentul marin), aceasta realizează mai multe fotografii în timpul utilizării funcţiei de fotografiere prin balans, care vă permite să creaţi o fotografie panoramică din imaginile fotomontate. De asemenea, aparatul foto detectează automat feţele oamenilor sau subiecţii în mișcare. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Setări) t (Setări principale) t [Carcasă] t [Activat] 3 Introduceţi aparatul foto în carcasă. 4 (Mod REC) t (iFoto panor. subacv. prin balans) 5 Aliniaţi aparatul foto cu conturul subiectului ce va fi fotografiat și apăsaţi butonul declanșator. 6 Realizaţi o panoramare completă, urmând instrucţiunile de pe ecranul LCD. Bara de ghidare Această parte nu va fi fotografiată Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Observaţii • Dacă nu puteţi realiza o panoramare pe întregul subiect pe durata de timp dată, pe imaginea fotomontată apare o zonă gri. Dacă se întâmplă acest lucru, mișcaţi mai rapid aparatul foto pentru a înregistra o fotografie panoramică completă. • Deoarece câteva fotografii sunt unite, partea lipită nu se va înregistra cu acurateţe. • În condiţii de lumină slabă, este posibil ca imaginile panoramice să fie neclare sau fotografiile să nu fie realizate. • În condiţii de lumină care pâlpâie, luminozitatea sau culoarea imaginii combinate nu este întotdeauna aceeași. • Atunci când unghiul total al fotografiei panoramice și unghiul de blocare AE/AF diferă foarte mult în luminozitate, culoare și focalizare, fotografia nu va fi reușită. Dacă se întâmplă acest lucru, modificaţi unghiul de blocare AE/AF și repetaţi fotografierea. • Opţiunea iFoto panor. subacv. prin balans nu este adecvată în următoarele situaţii: – Atunci când obiectele sunt prea aproape de aparatul foto – Atunci când imaginile prezintă un contrast redus – Atunci când imaginile se schimbă constant • Nu puteţi crea fotografii panoramice în următoarele situaţii: – Realizaţi panoramarea prea repede sau prea încet. – Aparatul foto este foarte instabil. 39 RO