Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

zAfișarea fotografiilor

zAfișarea fotografiilor în rafală grupate una lângă cealaltă Dacă atingeţi , este afișată numai imaginea principală. Puteţi afișa un șir de imagini urmând procedura de mai jos. Cuprins Imagine principală Afișare imagine în miniatură Afișare imagine unică Imaginea afișată mai sus 1Afișaţi imaginea principală în modul de redare, după care atingeţi . Imaginile sunt afișate în index. 2Atingeţi / pentru a afișa fiecare imagine într-un grup în rafală. • Puteţi, de asemenea, să selectaţi o imagine de afișat atingând imaginea în miniatură din partea de jos a ecranului LCD. 3Afișajul trece de la afișarea imaginilor unice la afișarea imaginilor în miniatură de fiecare dată când atingeţi ecranul. 4Pentru a anula afișarea, atingeţi . Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări zVizualizarea imaginilor în rafală ca film, înclinând aparatul foto la dreapta sau la stânga Index Pentru a vizualiza imaginile în rafală lin, ca film, atingeţi , după care înclinaţi aparatul foto la dreapta sau la stânga, așa cum se arată în imagine. Înclinaţi aparatul foto la dreapta sau la stânga, folosind centrul aparatului ca axă. 46 RO

Vizionarea filmelor 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare. 2 Selectaţi un film cu ajutorul / . 3 Atingeţi de pe ecranul LCD. Dacă atingeţi ecranul LCD în timpul redării, sunt afișate butoanele funcţionale. Buton/metodă de utilizare Acţiune Reglare cu volumului Reglaţi volumul cu sau cu . . Sare la începutul filmului m Rapid înapoi Atingeţi u sau ecranul LCD Redare normală/pauză M Rapid înainte y Redare lentă Observaţie • Este posibil să nu puteţi reda unele fotografii realizate cu alte aparate foto. zAfișarea filmelor pe ecranul de index Puteţi vizualiza numai miniaturile filmelor pe ecranul de index atingând t (Mod vizualizare) t (Vizualiz. folder (MP4)) sau (Vizualiz. AVCHD). (Vizualiz. folder (MP4)) (Vizualiz. AVCHD) Afișează în format MP4 miniaturile filmelor pe ecranul de index. Afișează în format AVCHD miniaturile filmelor pe ecranul de index. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index • Atunci când un film este redat până la capăt, aparatul foto trece automat la redarea următorului film. 47 RO