Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

zIndicaţii pentru o mai

zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor 1 Nu acoperiţi ochii cu bretonul. Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de soare etc. 2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se poate, la același nivel cu aparatul foto. Ochii trebuie să fie îngustaţi. 3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor de detectat atunci când se văd dinţii. • Declanșatorul acţionează atunci când orice persoană a cărei faţă este detectată zâmbește. • Puteţi selecta sau înregistra subiectul ales pentru detectarea feţei cu [Detecţie feţe]. La înregistrarea, în memoria aparatului foto, a unei feţe selectate, detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa respectivă. Pentru a detecta zâmbetul în cazul unei alte feţe, atingeţi faţa respectivă (pagina 84). • Dacă aparatul foto nu detectează un zâmbet, setaţi funcţia Sensibilitate de detectare a zâmbetului la [Zâmbet ușor]. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 58 RO

Buton Film Puteţi iniţia rapid realizarea filmelor din orice mod REC. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2Atingeţi . 3 Pentru a încheia înregistrarea filmului, atingeţi . Puteţi, de asemenea, ieși din modul de înregistrare a filmelor apăsând butonul declanșator. Observaţie • Butonul Film nu este disponibil în următoarele situaţii: – Atunci când funcţia [Declanșator zâmbet] este activată – În modul Facil – Atunci când utilizaţi [Temporizator] zModificarea formatului filmelor, calităţii imaginilor sau dimensiunii imaginilor Format film: t (Setări) t (Setări fotografiere) t [Format film] t [AVCHD] sau [MP4] Calitate (AVCHD): Dimens. imag. (MP4): (Mod REC) t (Mod film) t (Calitate) t [AVC HD 17M FH] sau [AVC HD 9M HQ] (Mod REC) t (Mod film) t (Dimens. imag.) t [MP4 12M], [MP4 6M] sau [MP4 3M] Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 59 RO