Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Bliţ 1 Împingeţi în

Bliţ 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 (Bliţ) t modul dorit Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi . (Auto) (Activat) (Sincronizare lentă) (Dezactivat) Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii, lumina sau lumina de fundal este insuficientă. Bliţul funcţionează continuu. Bliţul funcţionează continuu. Timpul de expunere este scurt într-un loc întunecat, pentru a putea surprinde clar fundalul care nu este în raza bliţului. Bliţul nu funcţionează. Observaţii • Bliţul se aprinde intermitent de două ori. Primul bliţ reglează cantitatea de lumină. • La încărcarea bliţului, este afișat . • Nu puteţi folosi bliţul în timpul fotografierii în rafală. • [Activat] sau [Sincronizare lentă] nu este disponibilă atunci când aparatul foto este în modul Autoreglare inteligentă sau Autoreglare superioară. • [Bliţ] este setat la [Dezactivat] în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Defocalizare fundal Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index zAtunci când, pe fotografiile realizate cu bliţ, apar „pete rotunde albe” Acestea sunt cauzate de particulele (de praf, polen etc.) care plutesc în apropierea obiectivului. Atunci când sunt accentuate de bliţul aparatului foto, apar ca pete rotunde albe. Aparat foto Subiect Particule (praf, polen etc.) în aer Cum pot fi reduse „petele rotunde albe”? • Aprindeţi lumina în încăpere și fotografiaţi subiectul fără bliţ. • Selectaţi modul (Anti-neclaritate în mișcare) sau (Sensibilitate înaltă) în Selectare scenă. ([Bliţ] este setat la [Dezactivat].) 60 RO

Bliţ În modul Facil, selectaţi setarea Bliţ din . 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Mod Facil) t [OK] 3 t [Bliţ] t modul dorit Cuprins Căutarea după operaţiune Auto Dezactivat Se aprinde intermitent atunci când, în momentul fotografierii, lumina sau lumina de fundal este insuficientă. Bliţul nu funcţionează. MENU/Căutarea după setări Index 61 RO