Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Temporizator În modul

Temporizator În modul Facil, selectaţi setarea Temporizator din . 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Mod Facil) t [OK] 3 t [Temporizator] t modul dorit Cuprins Căutarea după operaţiune Dezactivat Activat Nu utilizează temporizatorul. Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde. La apăsarea butonului declanșator, ledul temporizatorului se aprinde intermitent și se aude un bip până când declanșatorul este acţionat. Pentru a anula, atingeţi . MENU/Căutarea după setări Index 64 RO

Direcţie fotografiere Setaţi direcţia de panoramare a aparatului foto atunci când realizaţi fotografii în modul Foto panoramică inteligentă prin balans, Foto pan. prin balans 3D sau iFoto panor. subacv. prin balans. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 (Direcţie fotografiere) t direcţia dorită Cuprins Căutarea după operaţiune (Dreapta) (Stânga) (Sus) (Jos) Panoramare de la stânga la dreapta. Panoramare de la dreapta la stânga. Panoramare de jos în sus. Panoramare de sus în jos. MENU/Căutarea după setări Observaţii • Nu puteţi selecta [Sus] și [Jos] atunci când aţi selectat [16:9] în modul [Foto pan. prin balans 3D]. • Puteţi selecta numai direcţia la dreapta în modul [Balans multiunghiular]. Index 65 RO