Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Vizualizare Imagini 3D

Vizualizare Imagini 3D Vizualizarea imaginilor statice ····························· 41 Redare cu zoom·················································· 42 Zoom larg···························································· 43 Afișarea imaginilor rotite temporar······················ 44 Vizualizarea imaginilor în rafală ··························· 45 Vizionarea filmelor··············································· 47 Funcţiile 3D ························································· 48 Fotografiere 3D ··················································· 50 Vizualizarea fotografiilor realizate stereoscopic în modul Balans multiunghiular······························· 52 Vizualizarea unei imagini pe un televizor 3D ······· 53 Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări MENU (Fotografiere) Opţiunile de MENU (Fotografiere) ······················· 12 Index MENU (Vizualizare) Opţiunile de MENU (Vizualizare) ························· 14 Setări Setarea opţiunilor················································ 15 6 RO

TV Computer Vizualizarea unei imagini pe un televizor cu definiţie standard (SD)······································· 147 Vizualizarea unei imagini pe un televizor de înaltă definiţie (HD) ············································ 148 Vizualizarea unei imagini pe un televizor „BRAVIA” Sync ··································· 151 Utilizarea cu computerul dvs. ··························· 153 Utilizarea softului··············································· 154 Conectarea aparatului foto la computer···············156 Încărcarea imaginilor într-o aplicaţie media······ 158 Crearea unui disc de filme ································ 160 Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Imprimarea Imprimarea imaginilor statice···························· 163 Index Probleme tehnice Probleme tehnice ·············································· 164 Indicatoare și mesaje de avertizare··················· 173 7 RO

 • Page 1 and 2: Căutarea după operaţiune MENU/C
 • Page 3 and 4: Observaţii privind utilizarea apar
 • Page 5: Cuprins Observaţii privind utiliza
 • Page 9 and 10: Căutarea după operaţiune Setări
 • Page 11 and 12: Editarea imaginilor Desenează··
 • Page 13 and 14: Mod REC Opţiunile meniului Balans
 • Page 15 and 16: Setarea opţiunilor Puteţi modific
 • Page 17 and 18: Denumirea părţilor componente Apa
 • Page 19 and 20: Lista de pictograme afișate pe ecr
 • Page 21 and 22: Utilizarea ecranului tactil Cu aces
 • Page 23 and 24: Personalizarea opţiunilor MENU În
 • Page 25 and 26: Atingerea ecranului pentru a stabil
 • Page 27 and 28: Mod REC Puteţi selecta modul de fo
 • Page 29 and 30: Autoreglare superioară Aparatul fo
 • Page 31 and 32: Foto panoramică inteligentă prin
 • Page 33 and 34: Mod film Puteţi înregistra filme.
 • Page 35 and 36: Defocalizare fundal Aparatul foto f
 • Page 37 and 38: (Specialităţi culinare) (Animal d
 • Page 39 and 40: iFoto panor. subacv. prin balans At
 • Page 41 and 42: Vizualizarea imaginilor statice 1 A
 • Page 43 and 44: Zoom larg În modul de afișare a u
 • Page 45 and 46: Vizualizarea imaginilor în rafală
 • Page 47 and 48: Vizionarea filmelor 1 Apăsaţi but
 • Page 49 and 50: zDenumirea fișierului imaginii 3D
 • Page 51 and 52: zIndicaţii pentru realizarea unei
 • Page 53 and 54: Vizualizarea unei imagini pe un tel
 • Page 55 and 56: Mod Facil Vă permite să realizaţ
 • Page 57 and 58:

  Declanșator zâmbet Atunci când a

 • Page 59 and 60:

  Buton Film Puteţi iniţia rapid re

 • Page 61 and 62:

  Bliţ În modul Facil, selectaţi s

 • Page 63 and 64:

  MENU/Căutarea după setări zIndic

 • Page 65 and 66:

  Direcţie fotografiere Setaţi dire

 • Page 67 and 68:

  Dimens. imag./Dimens. foto panorami

 • Page 69 and 70:

  Formatul de înregistrare a filmelo

 • Page 71 and 72:

  Macro Folosiţi această setare pen

 • Page 73 and 74:

  ISO Setează sensibilitatea luminoa

 • Page 75 and 76:

  Balans de alb Reglează tonurile de

 • Page 77 and 78:

  Balans de alb subacvatic Reglează

 • Page 79 and 80:

  Observaţii • Atunci când utiliz

 • Page 81 and 82:

  Recunoaștere scenă Aparatul foto

 • Page 83 and 84:

  Efect piele fină Atunci când func

 • Page 85 and 86:

  zÎnregistrarea feţei prioritare (

 • Page 87 and 88:

  Setări afișare Setează afișarea

 • Page 89 and 90:

  Calendar Această funcţie selectea

 • Page 91 and 92:

  Prezentare imagini Imaginile sunt r

 • Page 93 and 94:

  Muzică Specifică muzica redată

 • Page 95 and 96:

  MENU/Căutarea după setări zPute

 • Page 97 and 98:

  Primirea imaginilor prin TransferJe

 • Page 99 and 100:

  Căutarea după operaţiune MENU/C

 • Page 101 and 102:

  Vizualizare 3D Selectaţi [Vizualiz

 • Page 103 and 104:

  Afișare grup rafală Puteţi selec

 • Page 105 and 106:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 107 and 108:

  Setări volum Reglează volumul pen

 • Page 109 and 110:

  Date expunere Setează afișarea sa

 • Page 111 and 112:

  Selectează folder Atunci când cre

 • Page 113 and 114:

  Sursă luminoasă AF Sursa luminoas

 • Page 115 and 116:

  Zoom digital Selectează modul Zoom

 • Page 117 and 118:

  Ghid recun. scenă Puteţi selecta

 • Page 119 and 120:

  MENU/Căutarea după setări Alert

 • Page 121 and 122:

  Luminozitate LCD Cu ajutorul aceste

 • Page 123 and 124:

  MENU/Căutarea după setări Culoar

 • Page 125 and 126:

  MENU/Căutarea după setări Iniţi

 • Page 127 and 128:

  CONTROL PT.HDMI Această setare per

 • Page 129 and 130:

  Carcasă Afișează butoanele func

 • Page 131 and 132:

  Setări LUN Setează metoda de afi

 • Page 133 and 134:

  Format muzică Puteţi șterge toat

 • Page 135 and 136:

  TransferJet Puteţi selecta setări

 • Page 137 and 138:

  Observaţii • Atunci când utiliz

 • Page 139 and 140:

  Format Formatează cardul de memori

 • Page 141 and 142:

  Modif. folder REC. Schimbă folderu

 • Page 143 and 144:

  Copiază Copiază toate imaginile d

 • Page 145 and 146:

  Setare zonă Reglează ora în func

 • Page 147 and 148:

  Vizualizarea unei imagini pe un tel

 • Page 149 and 150:

  Vizualizarea unei imagini prin cone

 • Page 151 and 152:

  Vizualizarea unei imagini pe un tel

 • Page 153 and 154:

  Utilizarea cu computerul dvs. „PM

 • Page 155 and 156:

  Instalarea „Music Transfer” (Ma

 • Page 157 and 158:

  Importarea imaginilor pe un compute

 • Page 159 and 160:

  Lansarea „PMB Portable” (Macint

 • Page 161 and 162:

  zTipurile de discuri care pot fi ut

 • Page 163 and 164:

  Imprimarea imaginilor statice Pute

 • Page 165 and 166:

  Indicatorul de energie rămasă nu

 • Page 167 and 168:

  Bliţul nu funcţionează. •Nu pu

 • Page 169 and 170:

  Butoanele și pictogramele nu mai a

 • Page 171 and 172:

  Nu puteţi copia datele de pe cardu

 • Page 173 and 174:

  Indicatoare și mesaje de avertizar

 • Page 175 and 176:

  Nicio imagine • În memoria inter

 • Page 177 and 178:

  •Nu puteţi înregistra în Fiși

 • Page 179 and 180:

  Card de memorie Tipurile de carduri

 • Page 181 and 182:

  Acumulatorul Despre încărcarea ac

 • Page 183 and 184:

  MENU/Căutarea după setări Sistem

 • Page 185 and 186:

  MENU/Căutarea după setări Standa

 • Page 187 and 188:

  Măsuri de siguranţă Nu utilizaţ

 • Page 189 and 190:

  F Focalizare ......................

 • Page 191:

  Observaţii despre licenţă Softur