Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Focalizare Puteţi

Focalizare Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi focalizarea corectă în modul de focalizare automată. AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Focalizare) t modul dorit În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele din partea stângă a ecranului. (Multi AF) (AF central) (Punct AF) Se focalizează automat pe un subiect, indiferent de intervalul cadrului de identificare. Atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, în modul de fotografiere a imaginilor statice, un cadru verde este afișat în jurul zonei focalizate. • Atunci când funcţia Detecţie faţă este activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe. • Atunci când modul Selectare scenă este setat la (Subacvatic), operaţiunea de focalizare este adaptată fotografierii subacvatice. Atunci când focalizarea este realizată prin apăsarea pe jumătate a butonului declanșator, un cadru de dimensiuni mari este afișat în culoarea verde. Se focalizează automat pe un subiect aflat în centrul cadrului de identificare. Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF, puteţi compune imaginea după cum doriţi. Se focalizează automat pe un subiect foarte mic sau pe o zonă de dimensiuni reduse. Dacă folosiţi și funcţia de blocare AF, puteţi compune imaginea după cum doriţi. Ţineţi aparatul foto nemișcat, pentru a nu alinia greșit subiectul și cadrul de identificare în intervalul AF. Cadru de identificare în intervalul AF Cadru de identificare în intervalul AF Cadru de identificare în intervalul AF Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Continuare r 78 RO

Observaţii • Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat și afișat ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul ecranului. • Dacă setaţi modul de focalizare la altă opţiune decât [Multi AF], [Detecţie feţe] este setată la [La atingere]. • [Focalizare] este setat la [Multi AF] în următoarele situaţii: – În modul Autoreglare inteligentă – În modul Autoreglare superioară – În modul Defocalizare fundal – În modul Film – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată – În modul Facil – Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane] – Atunci când reglaţi focalizarea atingând ecranul LCD • Dacă opţiunea Focalizare urmărire este activată, aparatul foto se focalizează prioritar pe subiectul ce va fi urmărit. zAlegerea rapidă a subiectului prioritar Dacă atingeţi ecranul, este afișat un cadru, iar dacă apăsaţi butonul declanșator pe jumătate, cadrul este focalizat. Atingeţi pentru a anula focalizarea. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 79 RO