Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Mod măsurare

Mod măsurare Selectează modul de măsurare care determină care parte a subiectului va fi măsurată pentru a stabili expunerea. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Mod măsurare) t modul dorit (Multi) (Centru) (Punct) Împarte în mai multe regiuni și măsoară fiecare regiune. Aparatul foto stabilește o expunere bine echilibrată (Măsurare multiregională). Măsoară centrul imaginii și stabilește expunerea pe baza luminozităţii subiectului din acel punct (Măsurare după centru). Măsoară numai o parte a subiectului (Măsurare parţială). Această funcţie este utilă atunci când subiectul este luminat din spate sau atunci când există un contrast puternic între subiect și fundal. Marcaj măsurare reticul în cruce Sunt poziţionate pe subiect Observaţii • În modul Film, opţiunea [Punct] nu poate fi selectată. • Dacă setaţi modul de măsurare la altă opţiune decât [Multi], [Detecţie feţe] este setată la [La atingere]. • [Mod măsurare] este setat la [Multi] în următoarele situaţii: – În modul Autoreglare inteligentă – În modul Autoreglare superioară – În modul Defocalizare fundal – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată – În modul Facil – Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane] Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 80 RO

Recunoaștere scenă Aparatul foto detectează automat condiţiile de fotografiere și realizează fotografia. La detectarea unei mișcări, sensibilitatea ISO crește în funcţie de mișcare, pentru a reduce neclaritatea subiectului (Detecţie mișcare). Cuprins Exemplu de imagine cu (Lumină fundal) activată. Pictograma Recunoaștere scenă și ghidul Aparatul foto recunoaște următoarele tipuri de scenă. Atunci când aparatul foto stabilește scena optimă, afișează pictograma și ghidul corespunzătoare. (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal), (Portret cu lumină fundal), (Peisaj), (Macro), (Focalizare apropiată), (Portret) Căutarea după operaţiune 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 (Mod REC) t (Autoreglare inteligentă) MENU/Căutarea după setări 3 t (Recunoaștere scenă) t modul dorit Index (Auto) (Avansat) Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările optime și realizează fotografia. Atunci când aparatul foto recunoaște scena, comută la setările optime. Atunci când aparatul foto recunoaște (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), modifică automat setările și realizează o altă fotografie. • La realizarea a două imagini consecutive, semnul + de pe pictograma devine verde. • La realizarea a două cadre, cele două imagini sunt afișate una lângă cealaltă după fotografiere. • Atunci când opţiunea [Reducere ochi închiși] este afișată, se realizează automat 2 fotografii, iar cea în care ochii sunt deschiși este selectată automat. Pentru informaţii suplimentare despre funcţia Reducere ochi închiși, vezi „Ce este funcţia Reducere ochi închiși?”. Continuare r 81 RO