Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Observaţii • Funcţia

Observaţii • Funcţia Recunoaștere scenă nu funcţionează dacă realizaţi fotografii utilizând zoomul digital. • [Recunoaștere scenă] este setat la [Auto] în următoarele situaţii: – În modul Autoreglare superioară – În modul Facil – Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este activată – Atunci când opţiunea [Temporizator] este setată la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane] – În timpul fotografierii în rafală • (Portret), (Portret crepuscul) sau (Portret cu lumină fundal) nu sunt recunoscute în următoarele situaţii: – În modul Focalizare urmărire – Atunci când opţiunea [Detecţie feţe] este setată la [La atingere] • Setările disponibile ale bliţului sunt [Auto] și [Dezactivat]. • Scenele (Crepuscul cu fol. trepied) nu pot fi uneori recunoscute într-un mediu unde vibraţiile sunt transmise aparatului foto, deși acesta este fixat pe un trepied. • Uneori apare o declanșare lentă atunci când scena este recunoscută ca (Crepuscul cu fol. trepied). Ţineţi aparatul foto nemișcat în timpul fotografierii. • Pictograma Recunoaștere scenă apare indiferent de [Setări afișare]. • Aceste scene pot să nu fie recunoscute, în funcţie de situaţie. zRealizarea a două fotografii cu setări diferite și selectarea fotografiei preferate (modul Avansat) În modul [Avansat], aparatul foto realizează consecutiv două imagini, setările diferind în funcţie de scena recunoscută, (Crepuscul), (Portret crepuscul), (Crepuscul cu fol. trepied), (Lumină fundal) sau (Portret cu lumină fundal), ceea ce poate duce la apariţia unor neclarităţi. Puteţi selecta imaginea preferată dintre cele două imagini realizate. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Prima imagine* Realizează fotografii în Sincronizare lentă Realizează fotografii în Sincronizare lentă, cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent Realizează fotografii în Sincronizare lentă Realizează fotografii cu bliţ Realizează fotografii cu faţa luată ca reper de bliţul care se aprinde intermitent A doua imagine Realizează fotografii cu sensibilitate mărită și reducerea instabilităţii Realizează fotografii cu sensibilitate mărită cu faţa luată ca reper și reducerea instabilităţii Realizează fotografii cu un timp de expunere și mai redus fără creșterea sensibilităţii Realizează fotografii cu luminozitatea și contrastul fundalului reglate Realizează fotografii cu luminozitatea și contrastul feţei și cu fundalul reglate * Atunci când [Bliţ] este setat la [Auto]. zCe este funcţia Reducere ochi închiși? Dacă este setat la [Avansat], aparatul foto realizează automat două imagini consecutive* atunci când recunoaște (Portret). Aparatul foto selectează, afișează și înregistrează automat imaginea în care ochii nu sunt închiși. Dacă ochii sunt închiși în ambele imagini, este afișat mesajul „Ochi închiși detectaţi”. * în afara cazului în care bliţul se aprinde intermitent regulat / viteza de expunere este redusă 82 RO

Efect piele fină Atunci când funcţia Detecţie feţe este activată, setează dacă va fi utilizat efectul Piele fină, precum și nivelul efectului. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Efect piele fină) t modul dorit În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele din partea stângă a ecranului. (Dezactivat) (Redus) (Mediu) (Ridicat) Nu utilizează efectul Piele fină. Adaugă un Efect piele fină slab. Adaugă un Efect piele fină moderat. Adaugă un Efect piele fină puternic. Observaţii • [Dezactivat] nu este disponibil atunci când Selectare scenă este setată la modul • Este posibil ca [Efect piele fină] să nu fie vizibil, în funcţie de subiect. (Piele fină). Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 83 RO