Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Detecţie feţe

Detecţie feţe Detectează feţele subiecţilor dvs. și reglează automat focalizarea, bliţul, expunerea, balansul de alb și setările de reducere a efectului de ochi roșii. 1 Împingeţi în jos capacul obiectivului pentru a comuta la modul de fotografiere. 2 t (Detecţie feţe) t modul dorit În funcţie de modul REC, aceasta este setată utilizând butoanele din partea stângă a ecranului. (La atingere) (Auto) (Prioritate copil) (Prioritate adult) Cadrul Detecţie faţă (portocaliu) Atunci când aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi, va determina care este subiectul principal și va seta prioritar focalizarea. Cadrul Detecţie feţe pentru subiectul principal se va modifica la un cadru de culoare portocalie . Cadrul pentru care a fost setată focalizarea va deveni verde atunci când apăsaţi butonul declanșator pe jumătate. Cadrul Detecţie faţă (alb) Detectează faţa atunci când o zonă care conţine o faţă este atinsă pe ecran. Selectează faţa asupra căreia se va focaliza automat aparatul foto. Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa copilului. Detectează și realizează fotografia cu prioritate pe faţa adultului. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index Observaţii • Opţiunea [Detecţie feţe] nu este disponibilă în următoarele situaţii: – În modul Foto panoramică inteligentă prin balans – În modul de fotografiere 3D – În modul iFoto panor. subacv. prin balans – În modul Film – În modul Facil • [La atingere] nu este disponibilă atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane]. • Puteţi selecta [Detecţie feţe] numai atunci când modul de focalizare este setat la [Multi AF] sau modul de măsurare este setat la [Multi]. • Funcţia Detecţie faţă nu funcţionează la utilizarea zoomului digital. • Pot fi detectate până la 8 feţe ale subiecţilor dvs. • Este posibil ca adulţii și copiii să nu fie recunoscuţi corect, în funcţie de condiţii. • În timpul fotografierii în modul Declanșator zâmbet, [Detecţie feţe] este setat automat la [Auto], chiar dacă este setat la [La atingere]. Continuare r 84 RO

zÎnregistrarea feţei prioritare (Memorie faţă selectată) În mod normal, aparatul foto selectează automat faţa asupra căreia se va focaliza, conform setării [Detecţie feţe], dar puteţi și să selectaţi și să înregistraţi o faţă ca prioritatea dată. 1Atingeţi o faţă pe care doriţi să o înregistraţi ca faţă prioritară în timpul utilizării funcţiei Detecţie feţe. Faţa selectată este înregistrată ca faţă prioritară, iar cadrul se modifică la unul portocaliu . 2De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă este înregistrată ca prioritară. 3Pentru a anula înregistrarea feţei, atingeţi . • De fiecare dată când atingeţi o altă faţă, faţa respectivă este înregistrată ca prioritară. • Atunci când scoateţi acumulatorii din aparatul foto sau aparatul foto este închis pentru câteva zile, înregistrarea feţelor este resetată. • Dacă opţiunea Focalizare urmărire este activată, setările Înregistrare feţe sunt resetate. • Atunci când faţa înregistrată dispare de pe ecranul LCD, aparatul foto revine la setarea selectată de [Detecţie feţe]. Atunci când faţa înregistrată apare din nou pe ecranul LCD, aparatul foto se focalizează pe faţa înregistrată. • Este posibil să nu puteţi detecta corect faţa înregistrată, în funcţie de luminozitatea înconjurătoare, coafura subiectului etc. • Atunci când funcţia Declanșator zâmbet este utilizată cu cadrul Detecţie faţă înregistrat, detectarea zâmbetului este executată numai pentru faţa înregistrată. • În modul Facil sau atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană] sau la [Autoportret două persoane], faţa prioritară nu poate fi înregistrată. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index 85 RO