Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Rumeno

Mod Facil La

Mod Facil La vizualizarea imaginilor statice în modul Facil, textul de pe ecranul de redare se mărește, indicatoarele devin mai ușor de observat și pot fi utilizate mai puţine funcţii. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare. 2 t (Mod Facil) t [OK] Observaţii • Energia bateriei este consumată mai repede, deoarece luminozitatea ecranului se mărește automat. • Modul de fotografiere se modifică la [Mod Facil]. zFuncţiile disponibile în modul Facil (vizualizare) (Șterge) : Șterge imaginea afișată în momentul de faţă. (Zoom) : Mărește imaginea afișată. • Glisaţi în sus, în jos, la dreapta sau la stânga sau atingeţi / / / pentru a modifica poziţia zoomului. Atingeţi / pentru a modifica valoarea de mărire a zoomului. : Atingeţi [Ștergere imagine unică] pentru a șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Atingeţi [Ștergere toate imaginile] pentru a șterge toate imaginile din intervalul temporal sau folderul respectiv. Atingeţi [Ieșire mod Facil] pentru a ieși din modul Facil. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index • Atunci când un card de memorie este introdus în aparatul foto, [Mod vizualizare] este setat la [Vizualizare dată]. 88 RO

Calendar Această funcţie selectează data ce va fi redată în calendar la utilizarea funcţiei Vizualizare după dată. Pasul 2 nu este necesar atunci când [Vizualizare dată] este deja setată. 1 Apăsaţi butonul (Redare) pentru a comuta la modul de redare. 2 t (Mod vizualizare) t (Vizualizare dată) 3 Atingeţi (Calendar). Dacă butoanele nu sunt afișate în partea stângă a ecranului LCD, atingeţi . 4 Selectaţi luna pe care doriţi să o afișaţi cu / , după care atingeţi data dorită. Glisaţi miniaturile imaginilor din data selectată în sus sau în jos, pentru a schimba pagina. Atingeţi o imagine pentru a reveni la ecranul de afișare a unei singure imagini. Imaginile corespunzătoare datei selectate Observaţie • Această opţiune nu este afișată atunci când folosiţi memoria internă pentru a înregistra imagini. Cuprins Căutarea după operaţiune MENU/Căutarea după setări Index zAfișarea calendarului prin glisarea pe ecranul LCD În timpul redării imaginilor în modul Vizualizare dată, puteţi, de asemenea, să afișaţi calendarul atingând partea superioară a ecranului LCD și glisând în jos. 89 RO