Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Innhold Indeks Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-205-22(1) NO

 • Page 2 and 3: Bruke denne håndboken Klikk på en
 • Page 4 and 5: Carl Zeiss-linse Kameraet er utstyr
 • Page 6 and 7: Visning 3D-bilder Vise stillbilder
 • Page 8 and 9: Annet Indeks Bruke kameraet i utlan
 • Page 10 and 11: Fotografere uten at bildet blir usk
 • Page 12 and 13: MENU/innstillingssøk MENU-elemente
 • Page 14 and 15: MENU-elementer (visning) Du kan enk
 • Page 16 and 17: Kategorier Minnekortverktøy Intern
 • Page 18 and 19: Dokkingstasjon Bruk av vekselstrøm
 • Page 20 and 21: 2 Indikator Betydning Gjenværende
 • Page 22 and 23: Betjene kameraet ved å dra element
 • Page 24 and 25: Bruke internminnet Kameraet har ca.
 • Page 26 and 27: Bruke stillbilde-/ filmmodusknappen
 • Page 28 and 29: Intelligent autojustering Setter de
 • Page 30 and 31: zHva er forskjellen på fremragende
 • Page 32 and 33: MENU/ innstillingssøk zEndre oppta
 • Page 34 and 35: MENU/ innstillingssøk Program Auto
 • Page 36 and 37: Scenevalg Gir deg muligheten til å
 • Page 38 and 39: Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
 • Page 40 and 41: Zoom Du kan forstørre bildet mens
 • Page 42 and 43: Avspillingszoom Spiller av det fors
 • Page 44 and 45: Midlertidig rotert visning Dette br
 • Page 46 and 47: zViser grupperte seriebilder side o
 • Page 48 and 49: 3D-funksjoner Dette kameraet er kom
 • Page 50 and 51: 3D-fotografering Flere bilder tas m
 • Page 52 and 53:

  Vise bilder stereoskopisk som er ta

 • Page 54 and 55:

  Bla for å spille av Kontinuerlig a

 • Page 56 and 57:

  Filmopptaksscene Gir deg muligheten

 • Page 58 and 59:

  MENU/ innstillingssøk zTips for å

 • Page 60 and 61:

  Blits 1 Senk linsedekselet for å s

 • Page 62 and 63:

  Selvutl. 1 Senk linsedekselet for

 • Page 64 and 65:

  Selvutl. I enkel modus kan du velge

 • Page 66 and 67:

  Uskarp-effekt Stiller inn nivået f

 • Page 68 and 69:

  Ved fotografering i modusene intell

 • Page 70 and 71:

  Serieinnstillinger Kameraet tar opp

 • Page 72 and 73:

  EV Du kan justere eksponeringen man

 • Page 74 and 75:

  Hvitbalanse Juster fargetonene i he

 • Page 76 and 77:

  Hvitbalanse under vann Justerer far

 • Page 78 and 79:

  Merknader • Når du bruker [Digit

 • Page 80 and 81:

  Scenegjenkjenning Kameraet registre

 • Page 82 and 83:

  Myke hudtoner-effekt Stiller inn om

 • Page 84 and 85:

  zRegistrerer prioritert ansikt (val

 • Page 86 and 87:

  Display-innstillinger Stiller inn h

 • Page 88 and 89:

  Kalender Denne funksjonen velger de

 • Page 90 and 91:

  Lysbildevisning Bildene spilles av

 • Page 92 and 93:

  Musikk Angir den musikken som skal

 • Page 94 and 95:

  MENU/ innstillingssøk zDu kan veks

 • Page 96 and 97:

  Motta bilder ved hjelp av TransferJ

 • Page 98 and 99:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 100 and 101:

  3D-visning Velg [3D-visning] når d

 • Page 102 and 103:

  Vis seriegruppe Du kan velge å vis

 • Page 104 and 105:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 106 and 107:

  Voluminnstillinger Justerer volumet

 • Page 108 and 109:

  Eksponeringsdata Dette stiller inn

 • Page 110 and 111:

  Velg mappe Når flere mapper oppret

 • Page 112 and 113:

  AF-lys AF-lyset gir utfyllende bely

 • Page 114 and 115:

  Digital zoom Velger modusen digital

 • Page 116 and 117:

  Veil. for scenegjenkj. Du kan velge

 • Page 118 and 119:

  MENU/ innstillingssøk Lukk. øyne-

 • Page 120 and 121:

  LCD-lysstyrke Dette stiller inn lys

 • Page 122 and 123:

  MENU/ innstillingssøk Skjermfarge

 • Page 124 and 125:

  MENU/ innstillingssøk Initialiser

 • Page 126 and 127:

  KTRL for HDMI Denne innstillingen m

 • Page 128 and 129:

  Hus Viser de dedikerte betjeningskn

 • Page 130 and 131:

  LUN-innstillinger Stiller inn visni

 • Page 132 and 133:

  Formater musikk Du kan slette alle

 • Page 134 and 135:

  TransferJet Du kan velge TransferJe

 • Page 136 and 137:

  Merknader • Når du bruker et nyt

 • Page 138 and 139:

  Format Formaterer minnekortet eller

 • Page 140 and 141:

  Endre REC-mappe Endrer den mappen p

 • Page 142 and 143:

  Kopier Kopierer alle bilder i inter

 • Page 144 and 145:

  Områdeinnstilling Justerer tiden t

 • Page 146 and 147:

  Vise bilde på en SD-TV (Standard D

 • Page 148 and 149:

  Vise et bilde ved å koble kameraet

 • Page 150 and 151:

  Vise et bilde på en "BRAVIA" Sync-

 • Page 152 and 153:

  Bruke med datamaskinen din "PMB" og

 • Page 154 and 155:

  Installere "Music Transfer" (Macint

 • Page 156 and 157:

  Importere bilder til en datamaskin

 • Page 158 and 159:

  Starte "PMB Portable" (Macintosh) 1

 • Page 160 and 161:

  zDisktyper som kan brukes sammen me

 • Page 162 and 163:

  Skrive ut stillbilder Du kan skrive

 • Page 164 and 165:

  Batterinivåindikatoren viser feil.

 • Page 166 and 167:

  Næropptaksfunksjonen (makro/fokus

 • Page 168 and 169:

  Slette Kan ikke slette et bilde.

 • Page 170 and 171:

  Kan ikke skrive ut bilder med dato.

 • Page 172 and 173:

  Kameraet overopphetes La det kjøln

 • Page 174 and 175:

  MP4 12M støttes ikke med dette min

 • Page 176 and 177:

  Bruke kameraet i utlandet Du kan br

 • Page 178 and 179:

  Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ i

 • Page 180 and 181:

  Batterilader • Kun batterier av t

 • Page 182 and 183:

  AVCHD-format AVCHD-formatet er utvi

 • Page 184 and 185:

  Antall stillbilder og mulig opptaks

 • Page 186 and 187:

  Indeks Tallstørrelser 3D-fotografe

 • Page 188 and 189:

  PMB ...............................