Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

3D-visning Velg

3D-visning Velg [3D-visning] når du vil spille av bilder som er tatt i 3D-modus på en 3D-TV. Koble kameraet til 3D-TV-en med en HDMI-kabel (selges separat) (side 53). 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (3D-visning) t [OK] zEnkel innstilling av modus for 3D-visning Du kan stille inn kameraet på 3D-visning ved å peke på på øvre høyre side av LCD-skjermen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 100 NO

Visningsmodus Lar deg velge visningsformat for visning av bilder. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Visningsmodus) t ønsket modus (Datovisning) (Mappevisning (Stillbilder)) (Mappevisning (MP4)) (AVCHDvisning) Viser bilder sortert etter dato. Viser stillbilder. Viser film i MP4-format. Viser film i AVCHD-format. Merk • Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er visningsmodus stilt inn på mappevisning, og stillbilder og filmer vises i samme mappe. zVise bilder som er tatt med et annet kamera Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen, på minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen ''Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer''. For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge [OK]. • Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning når du vil registrere bilder. Hvis du bruker et batteri med lite strøm når du vil registrere bilder, vil det kanskje ikke være mulig å overføre alle data, eller data kan bli ødelagt hvis batteriet slipper opp for strøm. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 101 NO