Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

DPOF DPOF (Digital Print

DPOF DPOF (Digital Print Order Format, eller digitalt utskriftsbestillingsformat) er en funksjon som setter deg i stand til å spesifisere de bildene på minnekortet som du vil skrive ut senere. -merket (utskriftsbestilling) vises for registrerte bilder. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t t ønsket modus (Dette bildet) (Flere bilder) (Stille inn alle fra denne dato) (Stiller inn alt i mappen) (Fjerne alle fra denne dato) (Fjerner alt i denne mappen) Bestiller utskrift av det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket. Du kan velge og bestille utskrift av flere bilder. Etter trinn 2 må du gjøre følgende. 1Velg et bilde som skal skrives ut, og pek deretter på det. Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal skrives ut. Pek på et bilde med et -merke igjen for å oppheve -merket. 2Pek på [OK] t [OK]. Stiller inn utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller mappen. Pek på [OK] etter trinn 2. Avbryter utskriftsbestillingen for alle bildene i datointervallet eller mappen. Pek på [OK] etter trinn 2. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • Merket (utskriftsbestilling) kan ikke legges til følgende bilder: – Film – Bilder i internminnet • Du kan legge til et -merke (utskriftsbestilling) på maksimalt 999 bilder. 104 NO

Rotere Roterer et stillbilde. Bruk denne funksjonen til å vise et liggende bilde i stående stilling. Innhold 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Rotere) 3 / t [OK] Merknader • Du kan ikke rotere følgende bilder: –3D-bilder – Film – Bilder som vises i en seriegruppe – Beskyttede stillbilder • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer. • Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 105 NO