Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Voluminnstillinger

Voluminnstillinger Justerer volumet for lysbildevisning og filmavspilling. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Voluminnstillinger) 3 Juster volumet ved å peke på eller t Du kan også justere volumet ved å peke på z på volumjusteringslinjen og dra fingeren mot høyre eller venstre. zJustere volumet under filmavspilling eller lysbildevisning Filmavspilling: Pek på LCD-skjermen for å vise betjeningsknappene, og pek på og så på eller for å justere volumet. Lysbildevisning: Pek på skjermen for å vise volumkontrollskjermbildet, og pek deretter på eller for å justere volumet. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 106 NO

Display-innstillinger Stiller inn hvorvidt betjeningsknappene skal vises på LCD-skjermen i visningsmodus. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Display-innstillinger) t ønsket modus (På) Viser betjeningsknappene. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon (Av) Viser ikke betjeningsknappene. MENU/ innstillingssøk zVise betjeningsknappene når [Display-innstillinger] er stilt inn på [Av] Pek på venstre side av LCD-skjermen og dra mot høyre for å vise kontrollknappene. Indeks 107 NO