Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Velg mappe Når flere

Velg mappe Når flere mapper opprettes på et minnekort, velger denne funksjonen den mappen som inneholder det bildet du vil vise. Trinn 2 er unødvendig hvis [Mappevisning] allerede er innstilt. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Visningsmodus) t [Mappevisning (Stillbilder)] eller [Mappevisning (MP4)] 3 t (Velg mappe) t velg mappen med / t [OK] Merk • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder. zVise bilder på tvers av flere mapper Når flere mapper opprettes, og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp: : Går til forrige mappe : Går til neste mappe : Går enten til forrige eller neste mappe Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 110 NO

Filmformat Du kan stille inn den opptaksmetoden som brukes til å ta opp film. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Filmformat] t ønsket modus AVCHD MP4 Stiller inn opptaksmetoden til AVCHD, som er egnet for visning av jevne videobilder på en HD-TV. AVCHD-filmer tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til MP4, som er egnet for webopplasting og e-postvedlegg. MP4-filmer (AVC-filmer) tas opp. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 111 NO