Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

AF-lys AF-lyset gir

AF-lys AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser. AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [AF-lys] t ønsket modus Auto Av AF-lyset er aktivert. AF-lyset er ikke aktivert. Merknader • Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av motivet eller ikke. • Du kan ikke bruke AF-lyset i følgende situasjoner: – I intelligent panoramamodus – I 3D-opptaksmodus – I undervanns-iSweep-panoramamodus – Når (Landskap), (Halvlys), (Kjæledyr), (Fyrverkeri) eller (Høyhast.-lukker) er valgt i scenevalgsmodus. – Når [Hus] er stilt inn på [På]. – Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]. • Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær midten av rammen. • AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 112 NO

MENU/ innstillingssøk Rutenettlinje Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Rutenettlinje] t ønsket modus På Av Viser rutenettlinjene. Rutenettlinjene lagres ikke. Viser ikke rutenettlinjene. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 113 NO