Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Veil. for scenegjenkj.

Veil. for scenegjenkj. Du kan velge om veiviseren skal vises ved siden av scenegjenkjenningsikonet eller ikke, når scenegjenkjenning er aktivert. Innhold Veiviser for scenegjenkjenning 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Veil. for scenegjenkj.] t ønsket modus På Av Viser veiviseren for scenegjenkjenning. Viser ikke veiviseren for scenegjenkjenning. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 116 NO

Rødøyereduksjon Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne ved bruk av blits. 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Rødøyereduksjon] t ønsket modus Auto På Av Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen automatisk for å redusere problemet med røde øyne. Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne. Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne. Merknader • For å unngå uskarpe bilder, må du holde kameraet støtt til lukkeren utløses. Det tar vanligvis et sekund før lukkeren utløses, så du må passe på at motivet ikke beveger seg i løpet av denne tiden. • Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som f.eks. avstanden til motivet, eller om personen på bildet ser mot eller bort fra forhåndsblinket. • Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, vil rødøyereduksjon ikke virke, selv om du velger [Auto]. • [Rødøyereduksjon] er satt til [Av] i følgende situasjoner: – I modus for uskarp bakgrunn – I 3D-opptaksmodus – Når modusen (Bildestabilisering), (Håndholdt kamera i halvlys) eller (Høy følsomhet) er valgt i Scenevalg. – Når smilutløserfunksjonen er aktivert. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks zHva skyldes problemet med røde øyne? Pupillene utvides i mørke. Blitslyset reflekteres fra blodkarene på baksiden av øyet (netthinnen). Det er dette som forårsaker "røde øyne". Kamera Øye Netthinne Andre måter å unngå røde øyne på • Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk [Av].) • Når øynene til personen blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] t [Rødøyekorreksjon] på visningsmenyen eller med den medfølgende programvaren "PMB". 117 NO