Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk Lukk. øyne-varsel Når det tas et bilde mens personen i motivet har øynene lukket og ansiktsregistrering er aktivert, vises meldingen "Lukkede øyne registrert". 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 t (Innst.) t (Opptaksinnstillinger) t [Lukk. øyne-varsel] t ønsket modus Auto Av Viser meldingen "Lukkede øyne registrert". Viser ikke meldingen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 118 NO

Pip Endrer innstillingene til den lyden du hører når du bruker kameraet. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Pip] t ønsket modus Innhold Lukker Høy Lav Av Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen. Et pip/lukkerlyden høres når du bruker pekeskjermen/trykker på lukkerknappen. Hvis du vil redusere volumet på varseltonen, må du velge [Lav]. Pipe-/lukkerlyden er slått av. Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 119 NO