Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

LCD-lysstyrke Dette

LCD-lysstyrke Dette stiller inn lysstyrken for LCD-skjermen. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [LCD-lysstyrke] t ønsket modus Innhold Normal Lyst Stiller inn LCD-skjermen på normal lysstyrke. Stiller inn LCD-skjermen på høy lysstyrke. • Denne funksjonen er nyttig når du viser bilder i sterkt utendørslys. Søk etter arbeidsoperasjon Merknader • I [Lyst]-modus kan batteristrømmen reduseres fortere. • Hvis det går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på, slukkes LCD-skjermen. • I filmmodus er [LCD-lysstyrke] stilt inn på [Normal]. MENU/ innstillingssøk Indeks 120 NO

Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Language Setting Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Language Setting] t ønsket modus Innhold Indeks 121 NO