Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk Skjermfarge Stiller inn skjermfargen. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Skjermfarge] t ønsket modus Innhold Svart Hvit Rosa Stiller inn bakgrunnsfargen til LCD-skjermen. Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 122 NO

Demomodus Du kan stille inn om du vil bruke en demonstrasjon av smilutløseren eller avspilling av AVCHDfilm. Når det ikke er behov for å vise en demonstrasjon, må du stille inn modusen på [Av]. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Demomodus] t ønsket modus t [OK] Demomodus1 Demomodus2 Demomodus3 Av Det vises en demonstrasjon av opptaksfunksjonene. Starter smilutløserdemonstrasjonen automatisk når ingen operasjon utføres i løpet av 15 sekunder. Hvis ingen arbeidsoperasjoner utføres i løpet av en viss tid, mens kameraet er koblet til en HD-TV, vises automatisk en demonstrasjon av AVCHD-filmavspilling. Utfører ikke noen demonstrasjon. Merknader • Hvis du trykker ned lukkerknappen under demonstrasjonen av smilutløseren, vil det ikke bli tatt noe bilde. • Hvis antall bilder som er lagret i internminnet øker under en demonstrasjon, kan det hende at kameraet automatisk sletter bildene. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 123 NO