Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/ innstillingssøk

MENU/ innstillingssøk Initialiser Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du utfører [Initialiser], opprettholdes bildene. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Initialiser] t [OK] Merk • Pass på at du ikke slår av kameraet mens det initialiseres. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 124 NO

HDMI-oppløsning Stiller inn den oppløsningen som skal sendes til TV-en fra HDMI-kontakten når du viser bilder mens kameraets dokkingstasjon (inkludert) er koblet til HDMI-kontakten til en High Definition- TV med en HDMI-kabel (selges separat). 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [HDMI-oppløsning] t ønsket modus Auto 1080i 480p/576p Kameraet gjenkjenner automatisk en HD-TV og stiller inn utgangsoppløsningen. Sender signaler i HD-bildekvalitet (1080i). Sender signaler i SD-bildekvalitet (480p/576p). • Hvis kameraet er 1080 60i-kompatibelt, sendes signalene med 480p, men hvis det er 1080 50i-kompatibelt, sendes signalene med 576p. Merk • Hvis du ikke kan vise skjermen ordentlig med [Auto]-innstillingen, må du velge enten [1080i] eller [480p/576p], avhengig av den TV-en som skal kobles til. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 125 NO