Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Hus Viser de dedikerte

Hus Viser de dedikerte betjeningsknappene når kameraet er installert i huset (undervannspakke). Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med kamerahuset. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Hus] t ønsket modus På Av Merknader Endrer funksjonene til knappene. Endrer ingen funksjoner. • Du kan ikke fokusere på en gjenstand ved å peke på skjermen. • Enkelte funksjoner er innskrenket, og ikonenes posisjoner på LCD-skjermen endres. • Når [Hus] er stilt inn på [På], er [Visningsmodus] stilt inn på [Datovisning]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 128 NO

USB-tilk. Brukes til å velge modus når kameraet er koblet til en datamaskin eller USB-enhet ved hjelp av USB-kabelen. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [USB-tilk.] t ønsket modus Mass Storage PTP/MTP Oppretter en Masselagertilkobling mellom kameraet og datamaskinen eller en annen USB-enhet. Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen (med Windows 7/Vista/XP, Mac OS X). Merk • Du kan ikke importere film når [PTP/MTP] er valgt. For å importere film til datamaskinen, må du velge [Mass Storage]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 129 NO