Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU/innstillingssøk

MENU/innstillingssøk MENU-elementer (opptak) Du kan enkelt velge de ulike fotofunksjonene med . 1 Senk linsedekselet for å slå på opptaksmodus. 2 Pek på for å vise MENU-skjermbildet. De fire menyelementene som er vist under , vises ikke på MENU-skjermbildet. 3 Pek på menyelementet t ønsket modus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon I tabellen nedenfor viser innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan endres. En innstilling kan være låst eller begrenset, avhengig av opptaksmodusen. For nærmere detaljer kan du se siden for hvert enkelt punkt. Ikonene under , og angir de tilgjengelige modusene. REC-modus Menyelementer Enkel modus — — Filmopptaksscene — — — — — — — — Smilutløser — — — — — — MENU/ innstillingssøk Indeks Filmknapp — Blits — — — — — Selvutl. — — — Fotograferingsretning — — — — — — Uskarp-effekt — — — — — — — — Bildestørr./ Panoramabildestørrelse/ Kvalitet Serieinnstillinger — — — — — — Makro — — — — — — EV ISO — — — — — — — Hvitbalanse — — — — Hvitbalanse under — — — — — — vann Fokus — — — — Forts. r 12 NO

Menyelementer Målemodus — — — Scenegjenkjenning — — — — — — — — Myke hudtoner-effekt — — — — — — — Ansiktsgjenkjenning — — — — Lukkede øynereduksjon — — — — — — — — Display-innstillinger — Merknader REC-modus • [Undervanns-i Panorama.] vises kun når [Hus] er stilt inn på [På]. • [Kvalitet] vises kun når [Filmformat] er stilt inn på [AVCHD]. • Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen. • De fire menyelementene som er vist under , varierer fra modus til modus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 13 NO