Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Formater musikk Du kan

Formater musikk Du kan slette alle bakgrunnsmusikkfiler som er lagret i kameraet. Dette kan brukes når bakgrunnsmusikkfilene er ødelagt og ikke kan spilles av. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Formater musikk] t [OK] zGjenopprette fabrikkinnstilt musikk på kameraet Du kan bruke "Music Transfer" på CD-ROM-en (inkludert) til å tilbakestille musikkfilene til de forhåndsinnstilte. 1Utfør [Last ned musikk] og opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en datamaskin. 2Start "Music Transfer", og tilbakestill så standardmusikken. • Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer". Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 132 NO

Strømsparer Stiller inn hvor lang tid det tar før LCD-skjermen slukkes, og tiden til kameraet slås av. Hvis det går en stund uten at du bruker kameraet mens det er på og går på batteri, slukkes skjermen, og kameraet slås senere av automatisk for å hindre at batteriet brukes opp (auto-AV-funksjon). 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Strømsparer] t ønsket modus Utholdenhet Standard Av Sparer batteristrøm på en proaktiv måte. Hvis kameraet ikke blir brukt i løpet av en viss tid, slås strømmen av automatisk. I opptaksmodus slukkes LCD-skjermen automatisk før strømmen slås av. Hvis kameraet ikke blir brukt i løpet av en viss tid, slås strømmen av automatisk. I opptaksmodus slukkes LCD-skjermen automatisk før strømmen slås av. Det tar lengre tid før strømmen slås av enn når den er stilt inn på [Utholdenhet]. Bruker ikke auto-AV-funksjonen. Merk • Kameraet slås ikke av automatisk i følgende situasjoner: – Under lysbildevisning – Når du viser bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus ved å vippe kameraet – Når du viser seriebilder ved å vippe kameraet – Når du spiller av film – Under HDMI-sending – Under Eye-Fi-tilkobling Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 133 NO