Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

TransferJet Du kan velge

TransferJet Du kan velge TransferJet-kommunikasjonsinnstillinger. TransferJet er en trådløs overføringsteknologi for korte avstander, som gjør det mulig å overføre data mellom to produkter som holdes tett inntil hverandre. For å finne ut om kameraet ditt er utstyrt med TransferJet-funksjonen, må du se etter om det har (TransferJet-merket) på bunnen av kameraet. Hvis du bruker en Memory Stick med TransferJet (selges separat) kan du overføre bilder mellom TransferJet-kompatible enheter. Hvis du vil ha nærmere informasjon om TransferJet, kan du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med Memory Stick med TransferJet. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [TransferJet] t ønsket modus Innhold Søk etter arbeidsoperasjon På Av Kommuniserer ved hjelp av TransferJet. Kommuniserer ikke ved hjelp av TransferJet. MENU/ innstillingssøk Merknader • [TransferJet] er alltid stilt inn på [Av] når kameraet er i enkel modus. • Når du reiser med fly, må du stille inn [TransferJet] på [Av]. I tillegg må du alltid følge alle bestemmelser om hvor kameraet tillates brukt. • Forbindelsen brytes hvis overføringen ikke kan utføres i løpet av 30 sekunder. Hvis dette skjer, må du velge [Ja] og plassere (TransferJet-merkene) på kameraet og den andre enheten rett overfor hverandre igjen. • På grunn av lokale lover og regler er det visse land Memory Stick med TransferJet og kameramodeller med TransferJet ikke selges i. • Still inn [TransferJet]-funksjonen på [Av] hvis du befinner deg i et annet land eller en annen region enn der du kjøpte kameraet. Avhengig av landet eller regionen kan bruk av TransferJet-funksjonen føre til at du blir rammet av lokale bestemmelser som begrenser overføring av elektromagnetiske bølger. Indeks zHva er TransferJet? TransferJet setter deg i stand til å dele bilder med andre ved å sende og motta bildedata. Sett inn en Memory Stick med TransferJet i kameraet ditt og plasser de to (TransferJet)-merkene på kameraet og en annen enhet som støtter denne funksjonen, nær inntil hverandre. Nærmere informasjon om bildeoverføring, se side 95. 134 NO

Eye-Fi Stiller inn hvorvidt du vil bruke opplastingsfunksjonen til et Eye-Fi-kort (tilgjengelig i handelen) når du bruker et Eye-Fi-kort med dette kameraet. [Eye-Fi] vises bare når Eye-Fi-kortet er satt inn i kameraet. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [Eye-Fi] t ønsket modus På Av Bruker opplastingsfunksjonen. Eye-Fi-ikonet på LCD-skjermen vil endre seg med Eye-Fi-kortets kommunikasjonsmodus. Eye-Fi-kortet er i standbymodus. Det finnes ingen bilder å sende. Eye-Fi-kortet er i standbymodus for opplasting. Eye-Fi-kortet er i tilkoblingsmodus. Eye-Fi-kortet laster opp bilder. Det har oppstått en feil. Bruker ikke opplastingsfunksjonen. Merknader • Pr. mars 2010 selges Eye-Fi-kort i USA, Canada, Japan og enkelte land i EU. • Du kan få mer informasjon om Eye-Fi-kortet ved å kontakte en produsent eller forhandler av Eye-Fi-kort direkte. • Eye-Fi-kort er bare tillatt i de land og regioner der kortene er kjøpt. Du kan holdes ansvarlig på grunnlag av lokale restriksjoner. • Eye-Fi-kort har en trådløs LAN-funksjon. Eye-Fi-kort skal ikke innsettes der trådløs LAN er forbudt, for eksempel om bord på fly. Hvis det står et Eye-Fi-kort i kameraet, må du stille inn [Eye-Fi] på [Av]. Når opplastingsfunksjonen til Eye-Fi-kortet er stilt inn på [Av], vises på LCD-skjermen. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Overføre bildedata ved hjelp av Eye-Fi-kortet 1 Velg innstillinger for tilgangspunkt til trådløs LAN eller overføringsretning til Eye-Fi-kortet. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Eye-Fi-kortet. 2 Når innstillingene er klare, setter du Eye-Fi-kortet inn i kameraet og tar bildene. De innspilte bildene blir automatisk overført via trådløs LAN til PC-en, osv. Forts. r 135 NO