Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Format Formaterer

Format Formaterer minnekortet eller internminnet. For å sikre at minnekortet fungerer stabilt, anbefaler vi at du bruker dette kameraet til å formatere minnekortet første gang du bruker det i dette kameraet. Merk at formatering vil slette alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Pass på å ta sikkerhetskopier av alle viktige data på en PC eller en annen lagringsenhet. 1 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) eller (Internt minneverktøy) t [Format] t [OK] Merk • Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 138 NO

Ny REC-mappe Oppretter en mappe på et minnekort for lagring av innspilte bilder. Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en annen opptaksmappe. 1 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Ny REC-mappe] t [OK] Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder. • Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk. • Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe. zOm mappene Etter at en ny mappe er opprettet, kan du endre målmappen for lagring av bilder (side 140) og velge en mappe for visning av bilder (side 110). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 139 NO