Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Endre REC-mappe Endrer

Endre REC-mappe Endrer den mappen på minnekortet som for tiden brukes til lagring av innspilte bilder. 1 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Endre REC-mappe] 2 Velg den mappen du vil lagre bildene i, med / t [OK]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder. • Du kan ikke velge følgende mappe som opptaksmappe (REC-mappe): – Mappen "100" – En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssANV01" • Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe. MENU/ innstillingssøk Indeks 140 NO

Slette REC-mappe Sletter den mappen på minnekortet som brukes til lagring av innspilte bilder. 1 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Slette REC-mappe] 2 Velg den mappen du vil slette, med / t [OK]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder. • Hvis du sletter den mappen som er stilt inn som opptaksmappe ved hjelp av [Slette REC-mappe], vil den mappen som har det høyeste mappenummeret velges som neste opptaksmappe. • Du kan kun slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder, eller til og med filer som ikke kan spilles av med kameraet, må du først slette disse bildene og filene med en datamaskin, og deretter slette mappen. MENU/ innstillingssøk Indeks 141 NO