Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Kopier Kopierer alle

Kopier Kopierer alle bilder i internminnet til et minnekort. 1 Sett inn et minnekort med tilstrekkelig ledig kapasitet i kameraet. 2 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Kopier] t [OK] Merknader • Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteri som nesten er oppbrukt, kan det hende batteriet vil gå tomt for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet. • Du kan ikke kopiere bilder enkeltvis. • De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i internminnet må du fjerne minnekortet etter kopiering, og deretter formatere internminnet ([Format] i [Internt minneverktøy]). • Det opprettes en ny mappe på minnekortet, og alle data kopieres til denne. Du kan ikke velge en bestemt mappe å kopiere bilder til. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 142 NO

Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. 1 t (Innst.) t (Minnekortverktøy) eller (Internt minneverktøy) t [Filnummer] t ønsket modus Serie Tilbakest Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen eller minnekortet endres. (Når det nye minnekortet inneholder en fil med et nummer som er høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som er én høyere enn det største nummeret.) Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes. (Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er 1 høyere enn det høyeste nummeret.) Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 143 NO