Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Områdeinnstilling

Områdeinnstilling Justerer tiden til lokal tid for et valgt område. 1 t (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Områdeinnstilling] t ønsket modus Hjemme Reisemål zEndre områdeinnstilling Du bruker kameraet i ditt område. Hvis det området som vises ikke er ditt hjemmeområde, må du foreta en områdeinnstilling. Du bruker kameraet innstilt på lokal tid ved reisemålet. Still inn reisemålet. Å stille inn et reisemål du ofte besøker, gjør det enkelt å justere tiden når du besøker det målet. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Sommertidsikon Indeks 1Pek på "Reisemål"-området. 2Velg området ved hjelp av / . 3Pek på sommertidsikonet, og velg deretter sommertid På/Av. 4Pek på [OK]. 144 NO

Dato- og tidsinnstill. Stiller inn dato og klokkeslett igjen. 1 t (Innst.) t (Klokkeinnstillinger) t [Dato- og tidsinnstill.] t ønsket modus Innhold Dato- og tidsformat Sommertid Dato og tid Du kan velge dato- og tidsvisningsformat. Du kan velge sommertid [På]/[Av]. Du kan stille inn dato og klokkeslett. Søk etter arbeidsoperasjon Merk • Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel. MENU/ innstillingssøk Indeks 145 NO