Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

MENU-elementer (visning)

MENU-elementer (visning) Du kan enkelt velge de ulike visningsfunksjonene med . 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 Pek på for å vise MENU-skjermbildet. De fire menyelementene som er vist under , vises ikke på MENU-skjermbildet. 3 Pek på menyelementet t ønsket modus. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon I tabellen nedenfor viser endres. Menyelementer Visningsmodus innstillinger som kan endres, mens – viser innstillinger som ikke kan Minnekort Datovisning Mappevisning (Stillbilder) Mappevisning (MP4) AVCHDvisning Internminne Mappevisning (Enkel modus) (Kalender) — — — — (Bildeindeks) (Lysbildevisning) — — (Slett) (Bildeoverf. med TransferJet) — — — (Male) — — (Retusjere) — — (3D-visning) — — (Visningsmodus) — (Vis seriegruppe) — — — — (Beskytt) DPOF — — — (Rotere) — — (Voluminnstillinger) (Display-innstillinger) (Eksponeringsdata) (Antall bilder i indeksen) (Velg mappe) — — — MENU/ innstillingssøk Indeks Merknader • Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på skjermen. • De fire menyelementene som er vist under , varierer fra modus til modus. 14 NO

Innstillingselementer Du kan endre innstillingene i skjermbildet (Innst.). 1 Pek på for å vise MENU-skjermbildet. Innhold 2 Pek på (Innst.) t ønsket kategori t ønsket element t ønsket innstilling. Søk etter arbeidsoperasjon Kategorier Opptaksinnstillinger Hovedinnstillinger Elementer Filmformat AF-lys Rutenettlinje Digital zoom Auto-orient. Veil. for scenegjenkj. Rødøyereduksjon Lukk. øyne-varsel Pip LCD-lysstyrke Language Setting Skjermfarge Demomodus Initialiser HDMI-oppløsning KTRL for HDMI COMPONENT Hus USB-tilk. LUN-innstillinger Last ned musikk Formater musikk Strømsparer TransferJet Eye-Fi* Kalibrering MENU/ innstillingssøk Indeks Forts. r 15 NO