Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Vise et bilde på en

Vise et bilde på en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV Hvis du bruker en TV som støttes av "BRAVIA" Sync (kompatibel med SYNC MENU), kan du bruke avspillingsfunksjonene til kameraet med fjernkontrollen til TV-en hvis du har koblet sammen kameraet og TV-en med en HDMI-kabel (selges separat). 1 Sett kameraet i dokkingstasjonen (inkludert). 2 Koble sammen dokkingstasjonen og TV-en med en HDMI-kabel (selges separat). Innhold Søk etter arbeidsoperasjon HDMI-kontakt 1 Til HDMI-kontakten -knapp (avspilling) Dokkingstasjon MENU/ innstillingssøk HDMI-kabel 2 Til HDMI-kontakten 3 Slå på TV-en og still inn inngangen. 4 Trykk på (avspillingsknappen) på kameraet for å slå på kameraet. 5 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [KTRL for HDMI] t [På] 6 Trykk på knappen SYNC MENU på fjernkontrollen til TV-en for å velge ønsket modus. Indeks Meny Lysbildevisning med musikk Enkeltbilde Bildeindeks 3D-visning Slett Avspillingszoom Funksjon Spiller automatisk av bilder med lydeffekter eller bakgrunnsmusikk i en kontinuerlig sløyfe. Viser ett enkeltbilde av gangen. Viser flere bilder samtidig. Spiller av 3D-bilder som er tatt opp i 3D-panoramamodus. Sletter innspilte bilder. Spiller av forstørrede bilder. Vid zoom Viser stillbilder som har bildeforhold 4:3 med bildeforholdet 16:9 når du viser et enkelt bilde. I dette tilfellet vil øverste og nederste del av bildet bli noe beskåret. Rotere Roterer et stillbilde. Visningsmodus Velger visningsformat for visning av flere bilder. Forts. r 150 NO

MENU/ innstillingssøk Merknader • Hvis kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel, er det begrenset hvilke funksjoner du kan bruke. • Hvis du peker på LCD-skjermen til kameraet mens du bruker fjernkontrollen, vil arbeidsoperasjonene til fjernkontrollen avbrytes midlertidig. • Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for TV-en. • Hvis kameraet fungerer på uønskede måter når det kontrolleres med fjernkontrollen til TV-en, som f.eks. når det er koblet til en TV fra en annen produsent via HDMI, må du berøre t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [KTRL for HDMI] t [Av]. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon Indeks 151 NO